Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

HJÄLP ATT GÖRA ANSÖKAN

Kommande beslutsmöten är den 25 oktober och 5 december. Ansökningar ska ha inkommit senast 4 veckor före varje beslutsmöte.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare några månader.

Den 7 november har vi en projektsökarkväll i Herrljunga kommuns A-sal klockan 17-20. För att vara med krävs att du har anmält ditt deltagande till 0706 440065, har en fullmakt för att göra ansökan, e-legitimation och egen dator.

NU SATSAR VI EXTRA I HERRLJUNGA OCH VÅRGÅRDA

Vecka 45 finns leaderkontoret på Fokus i Herrljunga måndag, tisdag och onsdag kl 9 – 16 och vecka 46 på biblioteket i Vårgårda måndag, tisdag och onsdag klockan 10-17, med vissa undantag för besök hos projekt och intressenter. Välkomna

Under hösten finns ett förenklat sätt att ansöka om belopp upp till 25 000 kronor till verksamhet i Vårgårda och Herrljunga. Hör av dig om du vill veta mer. 0706 440065. Sista ansökningsdag är den 23 november.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt