Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

AGENDA FÖR BESLUT

Kommande beslutsmöten är den 13 juni, 29 augusti, 17 oktober och 5 december. Ansökningar ska ha inkommit senast 4 veckor före varje beslutsmöte.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare några månader.

NU ÖPPNAR VI FÖR ANSÖKNINGAR AV CHECKAR

Från och med den 13 mars är det möjligt att göra ansökningar till våra checkar, dvs ett delprojekt under ett paraplyprojekt. Du hittar ansökningsblanketter och villkor under rubriken Driva projekt/Blanketter.

Vi tar löpande emot ansökningar och fattar beslut efter hand.

Om du har frågor om dessa ansökningar är du välkommen att kontakta oss på kontoret.

Välkommen med ansökningar.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt