Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

BESLUTSMÖTEN 2019

Datum för beslutsmöten 2019 är

20 februari, 3 april, 10 juni, 16 september och 25 november.

Ansökan skall ha inkommit senast 4 veckor före mötet för att beredningen i presidiet skall hinnas med.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare ett par månader.

Hör av dig till Leaderkontoret, 0706 440065, om du vill påbörja en ansökan.

NY MEDARBETARE PÅ LEADERKONTORET

Vi har glädjen att hälsa Linda Arontzon välkommen som ny medarbetare i Leader Sjuhärad. Linda, som närmast kommer från arbete på Vuxenskolan, påbörjar sin anställning hos oss den 7 januari och kommer att arbeta med handläggning och projektledning i två olika projekt.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt