Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

BESLUTSMÖTEN 2019

Datum för beslutsmöten 2019 är

20 februari, 3 april, 10 juni, 16 september och 25 november.

Ansökan skall ha inkommit senast 4 veckor före mötet för att beredningen i presidiet skall hinnas med.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare ett par månader.

Hör av dig till Leaderkontoret, 0706 440065, om du vill påbörja en ansökan.

ANSÖKARTRÄFFAR

Vi arrangerar ansökarträffar ungefär en gång i månaden.

För att vara med på träffen krävs att du har fullmakt för att göra ansökan och egen dator. Du ska också ha varit i kontakt med leaderkontoret för att diskutera din projektidé.

Nästkommande träffar är den

11 februari klockan 17 – 20 på Rådde Gård i Längehm

25 mars klockan 17 – 20. Lokal meddelas senare.

Glöm inte att anmäla dig om du vill komma till träffen.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt