Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

NOMINERINGAR TILL ULLBAGGEPRISET

Leader Sjuhärad har beslutat nominera tre projekt från förra programperioden till höstens utdelning av Ullbaggar vid Landsbygdsnätverkets Landsbygdsgala.

Kategori sysselsättning: Glasets Hus i Limmared

Kategori integration: Vägkorset i Bollebygd

Kategori klimat och miljö: Energiautonomt jakttimmerhus i Svenljunga

Motiveringarna hittar du på vår facebooksida.

Projektsökarkväll

Välkommen till en träff då vi tillsammans går igenom ansökan av ditt projekt.

Du behöver ta kontakt med utvecklingskontoret i god tid före träffen för ett samtal om din projektide.

För att kvällen ska bli meningsfull behöver du ha fullmakt, e-legitimation (typ bank-id) och en bärbar dator.

Platsen är Rådde Gård Länghem den 27 april.

Klockan 17,00-20,00

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt