Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

AGENDA FÖR BESLUT

Kommande beslutsmöten är den 29 augusti, 17 oktober och 5 december. Ansökningar ska ha inkommit senast 4 veckor före varje beslutsmöte.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare några månader.

TA STEGET

Paraplyprojektet Ta steget är nu öppet för ansökan. Det innebär att du kan söka 50 000 kronor för start av nytt företag eller utveckling av befintligt företag. Läs mer under fliken blanketter, där du hittar villkor och ansökningsformulär.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt