Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

NYTT FÖR HÖSTEN

Nästa projektsökarkväll är den 26 september klockan 17 – 20. För att delta på träffen behöver du ha en fullmakt för att göra ansökan, e-leg. och en projektidé som du diskuterat med Leaderkontoret. Anmäl dig till annika@leader-sjuharad.se minst en vecka innan träffen.

Nästa beslutsmöte är den den 22 november och därefter tar Jordbruksverket myndighetsbeslutet. De har för närvarande en handläggningstid på drygt 7 månader, så var ute i tid med din ansökan.

SPÄNNANDE HÖST I BOLLEBYGD

Veckorna 37,38,41 och 42 kommer vi att finnas på plats i Bollebygd tre dagar i veckan. Mestadels finns vi på Krafthuset men kommer också att åka runt på olika besök i kommunen. Den 12 september har vi första informationskvällen då alla intresserade är välkomna till Krafthuset klockan 18.00. Då informerar vi också om den nyinrättade ”Bollechecken” som är en möjlighet till smidig ansökan av lägre belopp. Anmäl dig gärna till mötet, eller bara dyk upp.

Välkommen

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt