Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

VÅRENS BESLUTSMÖTEN

Två beslutsmöten före sommaren

Den 12 april är nästa beslutsmöte för ansökningar, då behandlas 6 olika projekt varav 4 går till beslut. Nästa beslutsdatum är den 29 maj och ansökningar behöver vara klara en månad före mötet. Sökanden är alltid välkommen att träffa styrelsen/LAG i samband med att beslut tas. Om ansökan prioriteras går den vidare till Jordbruksverket för myndighetsbeslut vilket tar ca 3 månader.

Välkommen med din ansökan

Projektsökarkväll

Välkommen till en träff då vi tillsammans går igenom ansökan av ditt projekt.

Du behöver ta kontakt med utvecklingskontoret i god tid före träffen för ett samtal om din projektide.

För att kvällen ska bli meningsfull behöver du ha fullmakt, e-legitimation (typ bank-id) och en bärbar dator.

Platsen är Rådde Gård Länghem den 23 mars.

Klockan 17,00-20,00

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt