Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

UTLYSNING

Leder och rekreationsytor

Nu finns det möjlighet att söka medel för insatser som ökar tillgängligheten för boende och besökande i Sjuhärads kommuner.

Sista ansökningsdag är den 20 januari

Intresserad?
Gå vidare till Blanketter & logotyper, där hittar du Ansökan och Villkoren.

Projektsökarkväll

Välkommen till en träff då vi tillsammans går igenom ansökan av ditt projekt.

Du behöver ta kontakt med utvecklingskontoret i god tid före träffen för ett samtal om din projektide.

För att kvällen ska bli meningsfull behöver du ha fullmakt, e-legitimation (typ bank-id) och en bärbar dator.

Platsen är Rådde Gård Länghem den 24 januari.

Klockan 17,00-20,00

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt