Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

AGENDA FÖR BESLUT

Nästkommande projektsökarträff är den 21 mars  klockan 17 – 20 i Kommunhuset Kinna. För att delta på träffen behöver du ha en fullmakt för att göra ansökan, e-leg. och en projektidé som du diskuterat med Leaderkontoret. Anmäl dig till annika@leader-sjuharad.se minst en vecka innan träffen.

Nästa beslutsmöte är den 4 april och därefter har vi ett möte den 13 juni. Under hösten är ytterligare tre möten inbokade. Ansökningar ska ha inkommit senast 4 veckor före varje beslutsmöte.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare några månader.

TAKBELOPP FÖR ANSÖKAN

Från och med nästa beslutsmöte, den 4 april, har styrelsen/LAG infört maxbelopp för stöd inom åtgärd Livskvalitet. Maxbeloppet är 300 000 kronor per projekt.

Orsaken till att vi satt en övre gräns är att projekt inom denna åtgärd haft starkt söktryck och vi ser en bortre gräns för hur långt budget kommer att räcka.

Inom insatserna service och entreprenörskap finns ännu inga beslutade maxbelopp.

 

 

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt