Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

AGENDA FÖR BESLUT

Kommande beslutsmöten är den 29 augusti, 17 oktober och 5 december. Ansökningar ska ha inkommit senast 4 veckor före varje beslutsmöte.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare några månader.

SOMMARLEDIGT PÅ LEADERKONTORET

Den 4 juli till och med den 6 augusti har Leaderkontoret stängt

för semester.

Vi önskar en trevlig sommar och hälsar välkommen tillbaka i augusti.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt