Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

AGENDA FÖR BESLUT

Nästkommande projektsökarträff är den 21 februari på Rådde gård i Länghem klockan 17 – 20. För att delta på träffen behöver du ha en fullmakt för att göra ansökan, e-leg. och en projektidé som du diskuterat med Leaderkontoret. Anmäl dig till annika@leader-sjuharad.se minst en vecka innan träffen.

Första beslutsmöte 2018 är den 31 januari och andra mötet den 4 april. Ansökningar ska ha inkommit senast 4 veckor före varje beslutsmöte.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket.  De arbetar för att få ned handläggningstiderna och målet är att de ska vara nere i 3 månader vid årsskiftet. Det betyder att den som söker stöd behöver vara ute i god tid.

PARAPLYPROJEKT

Från och med årsskiftet blir det åter möjligt för Leadergrupperna att arbeta med paraplyprojekt. I slutet av januari har Jordbruksverket sin utbildning för handläggare och Leader Sjuhärad tar beslut om de 5 första paraplyerna den 31 januari. Efter handläggningstiden på Jordbruksverket blir det möjligt att söka delaktiviteter inom respektive paraply, troligen i april/maj. Temat för de första paraplyerna är förstudier, klimatsmart förening, ta steget, matkraft och service. Vi lägger upp mer information och blanketter så snart paraplyerna godkänts av Jordbruksverket.

 

 

 

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt