Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

HÖSTENS AGENDA FÖR BESLUT

Nästkommande projektsökarträffar är den 17 januari och 22 februari på Rådde gård i Länghem klockan 17 – 20. För att delta på träffen behöver du ha en fullmakt för att göra ansökan, e-leg. och en projektidé som du diskuterat med Leaderkontoret. Anmäl dig till annika@leader-sjuharad.se minst en vecka innan träffen.

Första beslutsmöte 2018 är den 31 januari och andra mötet den 4 april. Ansökningar ska ha inkommit senast 4 veckor före varje beslutsmöte.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket.  De arbetar för att få ned handläggningstiderna och målet är att de ska vara nere i 3 månader vid årsskiftet. Det betyder att den som söker stöd behöver vara ute i god tid.

PARAPLYPROJEKT - EN NY MÖJLIGHET

Från och med årsskiftet kommer det åter att vara möjligt att söka stöd via s.k. paraplyprojekt/checkar. Leader Sjuhärad planerar att starta upp paraplyprojekt på fyra olika teman i början av nästa år för att senare fylla på med fler. Dessa paraplyer är under utarbetande men de innebär att den som har en idé kan söka en mindre summa för genomförandet. Ansökan skickas direkt till Leader Sjuhärad och presidiet tar beslutet utan Jordbruksverkets överprövning. Det är leaderkontoret som sköter administrationen och rapportering till verket vilket underlättar för den sökande.

I början av 2018 presenterar vi de teman som är aktuella och lägger upp information och ansökningsblanketter på webben.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt