Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

UTLYSNING LOKALA SERVICELÖSNINGAR

Fram till den 20 juni pågår en utlysning för Lokala Servicelösningar i Sjuhärads landsbygd.

Detta projekt är till för att underlätta för dem som vill testa/skapa en ny aktivitet för att bidra till ortens serviceutbud. Man kan söka upp till 25 000 kronor för insatser av allmännyttig karaktär som kommer flera till del.  Däremot ges inte stöd till drift av löpande verksamhet eller ersättningsinvesteringar.

Genomförandeperioden är 2018.

Mer information och ansökningshandlingar hittar du under fliken Driva projekt, blanketter och logotyper.

Projektsökarkväll

Välkommen till en träff då vi tillsammans går igenom ansökan av ditt projekt.

Du behöver ta kontakt med utvecklingskontoret i god tid före träffen för ett samtal om din projektide.

För att kvällen ska bli meningsfull behöver du ha fullmakt, e-legitimation (typ bank-id) och en bärbar dator.

Platsen är Rådde Gård Länghem den 30 maj.

Klockan 17,00-20,00

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt