Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

BESLUTSMÖTEN 2019

Datum för beslutsmöten 2019 är

20 februari, 3 april, 10 juni, 16 september och 25 november.

Ansökan skall ha inkommit senast 4 veckor före mötet för att beredningen i presidiet skall hinnas med.

Nästkommande träffar är den
11 februari klockan 17 – 20 på Rådde Gård i Länghem
25 mars klockan 17 – 20. Lokal meddelas senare.

De ansökningar som prioriteras av LAG/styrelsen skall också beslutas av Jordbruksverket vilket beräknas ta ytterligare ett par månader.

Hör av dig till Leaderkontoret, 0706 440065, om du vill påbörja en ansökan.

DAGS ATT NOMINERA TILL LAG/STYRELSEN

Snart drar valberedningen igång arbetet inför årsmötet 2019. Nomineringar till LAG (styrelsen) är välkomna fram till den 15 mars och du kan nominera dig själv eller någon annan. Uppdraget som LAG-ledamot är både intressant och nätverksskapande dessutom utbetalas ett mindre arvode för de 6–7 möten vi har per år. Mandattiden är 2 år. Vi söker dig som brinner för landsbygden och vill delta i arbetet med lokalt ledd utveckling.

Nomineringar skickar du till annika at leader-sjuharad.se med uppgift om namn, kontaktuppgifter till den nominerade och en kort beskrivning om varför du tror att den här personen passar.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt