Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

INFORMATIONSKVÄLL

Fåglavik

Välkommen till ett uppstartsmöte om hur vi kan utveckla en samverkan mellan olika aktörer i Fåglaviksområdet, utifrån lokala initiativ och förutsättningar i ett Besöksperspektiv. Tisdagen den 21 februari klockan 18 – 20 på Mimersborg.

Anmälan till Birgitta Saunders tel: 0513-17031

 

Projektsökarkväll

Välkommen till en träff då vi tillsammans går igenom ansökan av ditt projekt.

Du behöver ta kontakt med utvecklingskontoret i god tid före träffen för ett samtal om din projektide.

För att kvällen ska bli meningsfull behöver du ha fullmakt, e-legitimation (typ bank-id) och en bärbar dator.

Platsen är Rådde Gård Länghem den 20 februari.

Klockan 17,00-20,00

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt