Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om ansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Datum/Tid Evenemang
10 Jan 2018 08:30 - 12:00 Presidiemöte
16 Jan 2018 10:00 - 12:00 Projektutbildning steg 2
17 Jan 2018 17:00 - 20:00 Projektsökarträff
31 Jan 2018 Hela dagen LAG-möte
06 Feb 2018 09:00 - 15:30 Träff för kommunala kontaktpersoner
22 Feb 2018 17:00 - 20:00 Projektsökarträff
14 Mar 2018 08:30 - 12:00 Presidiemöte
04 Apr 2018 Hela dagen LAG-möte
24 Apr 2018 - 25 Apr 2018 Hela dagen Nationell nätverksträff
22 Maj 2018 08:30 - 12:00 Presidiemöte

1 2