Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om ansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Datum/Tid Evenemang
08 Aug 2018 08:00 - 12:00 Presidiemöte
29 Aug 2018 08:30 - 14:00 LAG/styrelsemöte
01 Sep 2018 Hela dagen Vandringsfestival i Sjuhärad
05 Sep 2018 09:00 - 12:00 Träff med kommunala kontaktpersoner
17 Sep 2018 09:30 - 10:00 Information kommunstyrelsen Borås
18 Sep 2018 - 19 Sep 2018 Hela dagen Regional Leaderträff
27 Sep 2018 - 28 Sep 2018 Hela dagen Projektmöte Lärande och innovation
17 Okt 2018 08:30 - 15:00 LAG/styrelsemöte
25 Okt 2018 Hela dagen Temadag för LAG och kommunkontakter
07 Nov 2018 08:30 - 11:00 Coachmöte

1 2