Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om ansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Datum/Tid Evenemang
19 Okt 2017 08:30 - 16:00 Temadag Uddetorps säteri
01 Nov 2017 08:30 - 12:00 Presidiemöte Rådde gård, Länghem
22 Nov 2017 08:30 - 16:00 LAG-möte Asklanda-Ornunga