Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om ansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Datum/Tid Evenemang
22 Maj 2018 08:30 - 12:00 Presidiemöte
13 Jun 2018 Hela dagen LAG-möte