Karta Otillgänglig

Datum/Tid
12 apr 2018
Kl. 18:00 - 20:00


Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna till årsmötet för Leader Sjuhärad på Rådde Gård i Länghem. Mötet inleds med inspirationsföreläsning av Kiladalens utvecklings AB

Kiladalen är ett område i södra Sörmland, på gränsen till Östergötland, med den lilla tätorten Stavsjö (320 inv.) Här har, under de senaste åren, skett en remarkabel utveckling som satt avtryck i andra delar av landet. Kiladalen framstår i många avseenden som en förebild.

För några år sedan tog några eldsjälar initiativet till att bilda Kiladalens Utveckling AB (svb). Bokstäverna inom parantes står för ”särskild vinstutdelningsbegränsning”, i vårt fall ingen vinstutdelning alls utan överskottet återinvesteras i lokal service. Bolaget har idag 84 aktieägare, alla bosatta på orten. Här följer några exempel på bolagets verksamhet:

Startat Sveriges första digitala lanthandel som gör att de boende kan få tillgång till dagligvaror utan att resa till någon större tätort.

Förvärvat den nedlagda skolan och byggt om den till sköterskemottagning, bibliotek och kontorslokaler. Bedrivit svenskundervisning för nyanlända och hjälpt två familjer att etablera sig på orten med bostad och fast arbete.

Upprättat en ny detaljplan för skolfastigheten som medger en byggrätt på 20 – 22 hyreslägenheter.

Upphandlat entreprenörer, löst finansieringsfrågan och påbörjat den första etappen som omfattar 8 lägenheter.

Gjort en kortfilm om utvecklingen i Stavsjö och fått beslut om finansiering från Tillväxtverket för att göra en längre utbildningsfilm om landsbygdsutveckling (manusskrivande pågår)

Skrivit två böcker ”Handbok i landsbygdsutveckling” och ”Att bygga hyreslägenheter på landsbygden”.

Utsågs 2016 till Sveriges bästa landsbygdsutvecklingsgrupp av Hela Sverige skall leva och var under 2017 nominerade till Kvalitetspriset vid Kvalitetsmässan i Göteborg (hamnade på delad andraplats)

Inlett ett projekt under namnet ”Checkpoint Stavsjö” som syftar till att låta det lokala näringslivet dra nytta av utbyggnaden av Ostlänken som kommer att passera tätt intill trafikplatsen i Stavsjö.

Medverkat vid ett stort antal event som föreläsare hos kommuner, landsbygdsdagar och liknande. Arrangerar även seminarier för tillresta grupper i Stavsjö (gärna i samarbete med Leader)