Karta Otillgänglig

Datum/Tid
20 Sep 2018 - 21 Sep 2018
Kl. Hela dagen


De fem leadergrupper som ingår i projektet träffas tillsammans med Högskolan i Halmstad för uppföljning och utveckling av det gemensamma projektet Lärande och innovation.