Karta Otillgänglig

Datum/Tid
21 Feb 2018
Kl. 17:00 - 20:00


Under träffen går vi gemensamt igenom alla moment för ansökan av Leaderprojekt i Jordbruksverkets e-tjänst.

För att delta krävs godkänd fullmakt från Jordbruksverket och att du har varit i kontakt med Leaderkontoret för att utforma din projektidé.

Anmälan till annika@leader-sjuharad.se senast tre vardagar före träffen.