Karta Otillgänglig

Datum/Tid
06 Feb 2018
Kl. 09:00 - 15:30


Träffen avser de som är kontaktperson för Leader i respektive kommun.

Plats Rådde Gård i Länghem