Pågående

Matväven i Uddebo
Landsbygdsutveckling – ortsråd
Lokala servicelösningar
Nytt Ridhus
Stomsjöleden
FRUKT
Framtidens centrum
Nyanländas Accelerator
Förverkligande av Uddeboskolan
Ta steget
Matkraft
Service på landsbygden
Klimatsmart förening
Kompetensutveckling
Förstudiecheckar
Lärande & Innovation
Gröna möten i Sjuhärad
Ping Drop
Vårgårda museum
Gräne Gruva