Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

LEADERKONTORET I VISKAFORS OCH DALSJÖFORS

Veckorna 8 och 12 finns vi på biblioteket i Viskafors kl 11-18 måndag – onsdag

Veckorna 9 och 13 finns vi på biblioteket i Dalsjöfors kl 10-17 måndag – onsdag

Har du en utvecklingsidé som du vill diskutera eller om du vill ha mer information är du välkommen att titta in. Eftersom vi kommer att vara ute en del och har uppbokade möten är det säkrast att höra av sig innan.

Informationskvällar

18 februari klockan 18 – 20 på biblioteket i Viskafors

26 februari klockan 18 – 20 i Dalsjöfors Företagspark

20 mars klockan 18 – 20 på biblioteket i Viskafors

DAGS ATT NOMINERA TILL LAG/STYRELSEN

Snart drar valberedningen igång arbetet inför årsmötet 2019. Nomineringar till LAG (styrelsen) är välkomna fram till den 15 mars och du kan nominera dig själv eller någon annan. Uppdraget som LAG-ledamot är både intressant och nätverksskapande dessutom utbetalas ett mindre arvode för de 6–7 möten vi har per år. Mandattiden är 2 år. Vi söker dig som brinner för landsbygden och vill delta i arbetet med lokalt ledd utveckling.

Nomineringar skickar du till annika at leader-sjuharad.se med uppgift om namn, kontaktuppgifter till den nominerade och en kort beskrivning om varför du tror att den här personen passar.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt