Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

Vad vill du förverkliga?

Vi på Leader Sjuhärad tror att du som bor och verkar på en plats vet vad som behöver utvecklas och hur det kan göras på bästa sätt. Har din förening, ditt företag eller din organisation en idé som på något sätt leder till utveckling av Sjuhärads landsbygder? Vi kan hjälpa till om ni vill utveckla och förverkliga den!

Leader Sjuhärad är en ideell förening och vi arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Hos oss kan du ansöka om ekonomiskt stöd för projekt som ryms inom något av våra tre insatsområden:

  • Livskvalitet, exempelvis mötesplatser, friskvård och rekreation.
  • Service, exempelvis nya servicelösningar på orter som saknar eller riskerar att förlora offentlig och kommersiell service.
  • Entreprenörskap, exempelvis projekt som leder till nya företag och bestående arbetstillfällen.

Kontakta oss om du har en idé om ett framtida projekt.

Information och tips direkt till din inkorg!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Inspiration, information om stöd som finns att söka och tips på evenemang som vi arrangerar.
Perfekt för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling!

Exempel på projekt som beviljats stöd

Leader Sjuhärad på Facebook