Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

Vad vill du förverkliga?

Vi går mot slutet av programperioden, men än finns det medel kvar att besluta om. Går du i  projekttankar? Se här vad du kan ansöka om stöd för hos oss.

Passar din idé ihop med våra insatsområden? Perfekt! Då är du välkommen att ta kontakt med oss på leaderkontoret för att diskutera din projektidé vidare!

Paus för ansökan av paraplyprojekt!

Vi är mycket glada att söktrycket varit stort på paraplyprojekten som vi har igång i Sjuhärad – många spännande delaktiviteter kommer att bidra till att utveckla landsbygden i vårt område! Dock har vi på kontoret svårt att hinna med administrationen kring dem och har därför beslutat att vi kommer att pausa ansökningsperioden fram till 31 mars.

Det går bra att fortsätta skicka in ansökningar löpande, men vi kommer inte att börja handlägga dem förrän i april. Första möjliga beslutsmöte blir då 20 april.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt