Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

vårens sista beslutsmöte

Vårens sista LAG-möte äger rum måndagen den 10 juni. För att ditt projekt ska komma upp för beslut krävs att ansökan är helt klar en vecka innan.

Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret, vilket du då behöver göra omgående ifall du har en idé du vill söka projektstöd för.

Välkommen att höra av dig! Här hittar du våra kontaktuppgifter:

https://www.leader-sjuharad.se/kontakta-oss/

Sök en delaktivitet i ett av våra paraplyprojekt!

Har du en idé om en mindre insats som du vill genomföra till nytta för Sjuhärads landsbygd? Då kan något av våra paraplyprojekt vara intressant för dig.

Om du beviljas ett stöd, en så kallad check, inom ett paraplyprojekt innebär det att du genomför en delaktivitet i paraplyprojekt som administreras av Leader Sjuhärad. Ansökan och redovisning är enkel och du får snabbt beslut på din ansökan. Välkommen att höra av dig till oss på kontoret för att bolla idéer!

Här kan du se vilka paraplyprojekt vi har öppna för ansökningar just nu:

https://www.leader-sjuharad.se/projekt/inspiration/

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt