Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

Investera i människor!
Pengar kvar i socialfonden

Socialfondens syfte är att motverka arbetslöshet och utanförskap, samt att öka social inkludering och integration på arbetsmarknaden. Fonden ska göra fler personer tillgängliga för arbetsmarknaden genom kompetensutveckling, social utveckling, integration av utlandsfödda och personer med sociala behov. Särskild uppmärksamhet läggs på personer eller grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och att stödja arbetskraftens frivilliga rörlighet.

Vi har just nu ca 1,2 miljoner kvar att bevilja till projekt inom socialfonden. Nästa beslutsmöte är den 1 juni och ansökan behöver vara klar ca en månad innan dess.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss på leaderkontoret för att diskutera din projektidé vidare!

Här kan du läsa mer om att driva projekt inom socialfonden.

Paus för ansökan av paraplyprojekt!

Vi är mycket glada att söktrycket varit stort på paraplyprojekten som vi har igång i Sjuhärad – många spännande delaktiviteter kommer att bidra till att utveckla landsbygden i vårt område! Dock har vi på kontoret svårt att hinna med administrationen kring dem och har därför beslutat att vi kommer att pausa ansökningsperioden fram till 31 mars.

Det går bra att fortsätta skicka in ansökningar löpande, men vi kommer inte att börja handlägga dem förrän i april. Första möjliga beslutsmöte blir då 20 april.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt