Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Välkommen till årsmöte

Den 22 april bjuder LAG, Leader Sjuhärads styrelse, in till årsmöte. Årsmötet genomförs digitalt via Zoom och inleds med en inspirationsföreläsning om måltidsturism med Eva Jilkén, projektledare och strateg inom måltidsturism och platsmarknadsföring.

Alla är varmt välkomna att delta under hela kvällen, men för att ha rösträtt under årsmötet ska du vara medlem i föreningen.

TORSDAG 22 APRIL
18.00: Inspirationsföreläsning: Att lyckas med måltidsturism
19.00: Årsmötesförhandlingarna börjar
Efter årsmötet stannar den nyvalda styrelsen kvar för att konstituera sig.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Vad behövs i ditt framtida Sjuhärad?

För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska kunna förverkligas. Nu formar vi en ny strategi för åren 2023-2027, dina tankar är viktiga!

FÖLJ PROCESSEN HÄR!

Få information och tips direkt till din inkorg!

Några gånger om året skickar vi ut nyhetsbrev med inspiration, information om medel som finns att söka och tips på evenemang som vi arrangerar.
Perfekt för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling!

Exempel på beviljade projekt

Leader Sjuhärad och Vi Landsbyggare