Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Sök en delaktivitet i ett av våra paraplyprojekt!

Har du en idé om en mindre insats som du vill genomföra till nytta för Sjuhärads landsbygd? Då kan något av våra paraplyprojekt vara intressant för dig.

Om du beviljas ett stöd, en så kallad check, inom ett paraplyprojekt innebär det att du genomför en delaktivitet i paraplyprojekt som administreras av Leader Sjuhärad. Ansökan och redovisning är enkel och du får snabbt beslut på din ansökan.

Välkommen att höra av dig till oss på kontoret för att bolla idéer!
Här kan du se vilka paraplyprojekt vi har öppna för ansökningar just nu: Aktuella paraplyprojekt

Vad behövs i ditt framtida Sjuhärad?

För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska kunna förverkligas. Nu behöver vi din hjälp att forma en ny strategi för åren 2023-2027!

I samarbete med Sjuhärads kommuner arrangerar vi digitala dialogmöten vid två tillfällen. Delta vid ett av dem och dela med dig av dina tankar om hur ditt närområde kan utvecklas framöver.

10 mars klockan 13.00-15.00
22 mars klockan 18.00-20.00

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!

Exempel på beviljade projekt

Leader Sjuhärad och Vi Landsbyggare