Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Nya checkar att söka!

Har ditt företag eller förening en utmaning att nå ut i den digitala världen? Två av våra paraplyprojekt, där möjlighet finns att ansöka om stöd för en delaktivitet, passar dessa situationer utmärkt! Nu finns dessutom ny möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra en förstudie inom entreprenörskap.

Missa inte de nya checkarna, klicka på länkarna för att läsa mer!

Vad behövs i ditt framtida Sjuhärad?

För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska kunna förverkligas. Nu formar vi en ny strategi för åren 2023-2027, dina tankar är viktiga!

Få information och tips direkt till din inkorg!

Några gånger om året skickar vi ut nyhetsbrev med inspiration, information om medel som finns att söka och tips på evenemang som vi arrangerar.
Perfekt för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling!

Exempel på beviljade projekt

Leader Sjuhärad och Vi Landsbyggare