Leader Sjuhärad förändrar och ger framtidstro

Investera i människor!
Pengar kvar i socialfonden

Socialfondens syfte är att motverka arbetslöshet och utanförskap, samt att öka social inkludering och integration på arbetsmarknaden. Fonden ska göra fler personer tillgängliga för arbetsmarknaden genom kompetensutveckling, social utveckling, integration av utlandsfödda och personer med sociala behov. Särskild uppmärksamhet läggs på personer eller grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och att stödja arbetskraftens frivilliga rörlighet.

Vi har just nu ca 1,2 miljoner kvar att bevilja till projekt inom socialfonden. Nästa beslutsmöte är den 1 juni och ansökan behöver vara klar ca en månad innan dess.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss på leaderkontoret för att diskutera din projektidé vidare!

Här kan du läsa mer om att driva projekt inom socialfonden.

Är du en Landsbyggare?

Att skapa sitt eget liv på platsen där man vill leva. Att se möjligheterna och genomföra dem.
Att låta drivkraften och passionen styra och att dela den med andra. Det är att vara Landsbyggare.

Landsbyggare finns i hela Sverige och begreppet ”Landsbyggare” myntades i projektet ”Vi Landsbyggare”, som startade på Höga kusten. Nu har projektet landat i Sjuhärad och här har vi en möjlighet att lyfta de människor som vågat satsa på sina drömmar, de som älskar att leva på Sjuhärads landsbygd och inspirerar andra att förverkliga sina idéer.

Under sommaren planeras det att ta foton och filmer för att sprida den attraktiva bilden av landsbygdens verksamheter, inte minst för att nå ut med inspiration till potentiella hemvändare och även nya Landsbyggare som är nyfikna på allt det positiva som följer med att bo och leva på landsbygden.

Tillsammans kommer vi i projektet arbeta för att lyfta den entreprenörskraft som finns, här kommer det också arrangeras inspirerande nätverksträffar som skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten mellan aktörer, föreningar och företag.

Är du eller någon du känner en Landsbyggare och vill veta mer om projektet? Kika gärna in här och hör mer om vad en Landsbyggare är. Du är också varmt välkommen att kontakta projektledare Susann Gustafsson eller oss andra på leaderkontoret om du vill veta mer.

Vad kan man söka för?

Leader Sjuhärad arbetar inom tre insatsområden. Livskvalitet är idéer om aktiv fritid, kultur och hälsa. Service är idéer om samordning och utveckling av lokala servicefunktioner. Entreprenörskap  är idéer om att starta nytt företag, samverkan mellan företag, branschvis eller ortsvis.

Beviljade projekt