Driva delprojekt

Delprojekt – lite snabbare, lite lättare

Vi vet att även mindre insatser kan leda till stora effekter. Därför går det att ansöka om stöd för att genomföra delprojekt inom ramen för paraplyprojekt som vi på Leader Sjuhärad driver.

Delprojekt gör det möjligt för föreningar och andra aktörer att söka stöd utan att starta ett helt leaderprojekt. Det är ett bra alternativ om satsningen är mindre och inte kräver så stor ekonomisk insats. Att ansöka om att genomföra ett delprojekt innebär också mindre administration och snabbare beslut.

Finns det ett paraplyprojekt som passar?

Ett paraplyprojekt drivs av oss på Leader Sjuhärad och under projekttiden finns det en bestämd pott pengar som kan fördelas till olika delprojekt. Vilka möjligheter det finns att söka och genomföra delprojekt varierar därför.

På sidan Sökbara delprojekt/checkar kan du se vilka möjligheter som finns just nu. Kanske finns det ett paraplyprojekt som passar just er projektidé perfekt? Observera att villkoren för att ansöka om ett delprojekt skiljer sig åt mellan de olika paraplyprojekten.

Paraplyprojekt startas inom områden där vi identifierat ett behov. Håll utkik här på webbsidan, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook. När nya paraplyprojekt lanseras informerar vi i dessa kanaler.

Har ditt företag, din förening eller din organisation en idé som utvecklar våra landsbygder, men behöver ett mindre stöd för att komma igång? Då kan ett delprojekt vara rätt väg att gå!

Ansöka

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i de aktuella paraplyprojektet att fördela. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Ansökan sker genom en digital blankett som du fyller i och skickar till utvecklingskontoret. Ansökningsblanketten hittar du på sidan för respektive paraplyprojekt. Behöver ansökan kompletteras kommer du att få besked om vad som saknas eller behöver ändras.

Beslutsrutin 

Ansökan behöver vara komplett senast två veckor före ett beslutsmöte. Beslut om ditt delprojekt fattas vid antingen ett presidiemöte eller ett styrelsemöte, beslut av Jordbruksverket krävs inte. Du hittar datum för våra presidiemöten och styrelsemöten i kalendariet.

Genomföra

Om ansökan beviljas leaderstöd är det dags att gå från idé till verklighet. Att driva ett leaderprojekt innebär att bidra till landsbygdsutveckling i Sjuhärad. Helt fantastiskt!

Av erfarenhet vet vi att man gärna vill komma igång snabbt, men också att det underlättar om man gör rätt från början. Titta gärna på slutrapporten redan nu, så att du vet vad som så småningom ska återrapporteras. Var också noga med att använda våra logotyper, att anteckna eventuell ideell tid och att kontakta oss om något inte går enligt plan.

Använd loggor och dekaler

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda våra loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Logotyperna finns att ladda ner här på sidan.

Rapportering av ideell tid

Vid en del delprojekt krävs medfinansiering i form av ideell tid. För att underlätta arbetet med rapporteringen bör ni skriva ner era timmar löpande under hela projekttiden. Använd gärna våra blanketter för tidrapporteringen men vill du hellre skapa egna Excellistor så går det bra. Det viktiga är att det framgår vem som har gjort något, när det är gjort och vad som har gjorts. Listorna behöver även innehålla kontaktuppgifter, exempelvis telefonnummer, till dem som har bidragit med ideellt arbete.

När det inte går enligt plan

Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om något inträffar som gör att delprojektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar.

Du är vår ambassadör

Vi vet att våra leaderprojekt ger inspiration och skapar ringar på vattnet. Berätta gärna för andra om oss och möjligheten att söka leaderstöd. På så vis hjälps vi åt att skapa möjlighet till landsbygdsutveckling i Sjuhärad.

Logotyper att ladda ner

Blanketter att ladda ner

Slutrapportera

I slutet av projekttiden är det dags att slutrapportera. Använd vår mall och maila den sedan till din kontakt på utvecklingskontoret. Ett tips är att återgå till ansökan, det är vad som framgår i den som du nu ska återkoppla till och redovisa utfallet av.

Vid sidan om slutrapporten ska även kopior på fakturor, betalbevis och eventuella tidlistor skickas in.

Var noga med betalbevisen

Förutom fakturakopiorna behöver vi även ett betalbevis där det framgår att betalningen gått igenom. Ett betalbevis kan du ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande. På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.

Uppföljningssamtal

I samband med slutrapporteringen kommer vi att boka in ett telefonsamtal med dig för att följa upp indikatorer och resultat av delprojektet.