Ansöka

Hur funkar det?

När man har en idé om ett projekt som man vill förverkliga är det bra att läsa Leader Sjuhärads strategi 2014–2020. Det är bland annat den som styr vad man kan få stöd till. Finns i en kortversion, läs gärna den.

När det gäller stöd från Leader Sjuhärad ska man ha en idé om ett utvecklingsprojekt i området som stöds av utvecklingsstrategin, vilket för den här perioden är områdena: Livskvalitet, Service & Entreprenörskap

Vi anordnar projektsökarkvällar, för att underlätta ansökningsprocessen, se kalendariet för kommande kväll.

Du kan även gå in via lathunden, där får du en vägbeskrivning och en genomgång av frågor som förekommer i ansökan. Ansökan görs digitalt på Jordbruksverkets hemsida via Mina sidor. Du behöver ha e-legitimation och ofta fullmakt, för att företräda den sökande, detta gäller även om du är firmatecknare, innan du kan söka. Ett tips för att underlätta, är att sökande delar ut fullmakt till två personer.

Blanketter som du kan behöva finns under Blanketter och logotyper.

Du är välkommen att kontakta oss på utvecklingskontoret, vi bokar gärna ett möte för att diskutera din projektidé!

Våra insatsområden

I Sjuhärad har vi tre insatsområden, ditt projekt kommer höra till en av insatserna och dess urvalskriterier.

  • Livskvalitet handlar projekten om mötesplatser, friskvård och rekreation bl.a
  • Service kan handla om att testa nya lokala servicelösningar på orter som saknar eller riskerar att förlora offentlig och kommersiell service.
  • Entreprenörskap kan handla om projekt som leder till nya företag och bestående arbetstillfällen.

Läs mer om våra insatsområden och dess kriterier

Målsättning

Vårt uppdrag enligt EU är att bidra till EUs 2020-mål om en smart, hållbar, inkluderande tillväxt. Det innebär att alla ansökningar skall prövas ur ett hållbarhetsperspektiv och att projekt som leder till sysselsättning är prioriterade.

  • Främja ekonomisk jämställdhet genom att stärka både kvinnor och mäns företagande och möjlighet till anställning.
  • Främja lokalt engagemang bland kvinnor och män, unga och gamla, oavsett bakgrund och därmed främja en jämn fördelning av makt och inflytande samt öka tryggheten för alla.
  • Främja hållbar utveckling för områdets natur och miljö genom ökade insatser kring dessa frågor.

Ett viktigt mål är också att arbeta med social inkludering.

Beslutsrutin 

Ansökningar tas emot löpande under året, men senast en månad före beslutsmötet behöver vi ha en färdig e-ansökan. Du hittar datum för beslutsmöten i kalendariet.

Ansökan handläggs av utvecklingskontoret och behandlas av presidiet två-tre veckor före beslutsmötet.

Du är välkommen att träffa LAG (styrelsen) och berätta om ditt projekt på beslutsdagen. Vi meddelar tid och plats en vecka före mötet.

Om du får bifall på ansökan av LAG skall även Jordbruksverket godkänna och fatta myndighetsbeslut om projektet. Startar projektet upp innan detta beslut fattats så gör man det på egen risk.

I samband med detta kommer man att göra en kredit- och likviditetsprövning av projektägaren.

Mer om att driva projekt