Avsluta

Slutrapport

När du har fått beslutet från Jordbruksverket ska du läsa igenom det noga. I beslutet står projektets slutdatum och det är viktigt att slutrapporten skickas in före detta datum.

Om projektet, av någon anledning, inte kan slutredovisas i tid är det viktigt att du ansöker om förlängning av projektet. Detta ska då ske före projektets ursprungliga slutdatum. Kontakta oss på utvecklingskontoret om det finns risk att slutrapporteringen drar ut på tiden.

Slutrapporteringen genomförs på samma vis som Ansökan om utbetalning, alltså via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida. Hör av dig till oss på utvecklingskontoret, vi kan ge dig stöd i samband med slutrapporteringen.

Mer om att driva projekt