Avsluta

Slutrapport

När du fått ditt beslut från Jordbruksverket så ska du läsa igenom det noga. I beslutet står projektets slutdatum. Det är viktigt att slutrapporten kommer in innan det datumet.

Hinner ditt projekt inte slutredovisa i tid så är det viktigt att du ansöker om förlängning av projektet innan slutdatumet. Kontakta oss på utvecklingskontoret om det är risk att rapporteringen drar ut på tiden.

Slutrapporten görs på samma vis som Ansökan om utbetalning, alltså genom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida.

Vi erbjuder löpande utbildningsträffar för att underlätta Ansökningar om utbetalningar/slutrapportering.

Mer om att driva projekt