Genomföra

Formellt beslut:

När styrelsen fattat beslut om att prioritera en ansökan bjuds sökanden in till en utbildning i regelverk och redovisning av projektet. Utbildningen sker på utvecklingskontoret i Länghem.

När Jordbruksverket har fattat det formella beslutet är det dags att genomföra projektet. Du får påbörja ditt projekt från den dagen du skickar in din “Steg 1-ansökan”, men det sker på egen risk eftersom myndighetsbeslutet inte tas förrän senare.

Ansök om förskott:

Du kan ansöka om utbetalning av förskott så snart du har fått det formella beslutet. Det gäller om du som fått stöd är en ideell eller ekonomisk förening, samfällighetsförening, allmännyttig stiftelse eller ett företag som fått stöd för kommersiell service.

Du kan ansöka om att få upp till 50 procent av ditt projektstöd i förskott, dock högst 250 000 kronor. I ditt beslut om stöd står det hur mycket projektstöd du kan få från Jordbruksverket. Det är den summan som ligger till grund för vad du kan få i förskott.

Kom ihåg att ett förskott är en del av ditt projektstöd och du måste redovisa utgifter även för detta belopp vid ansökan om del- och slututbetalning.

Du ansöker om förskott via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Ansök om utbetalning:

Du kan ansöka om utbetalning när som helst efter du har fått ditt beslut om stöd och har haft utgifter för ditt projekt. Kom ihåg att du måste ha betalat dina utgifter innan du kan söka utbetalning för dem. Vi råder alla att göra en ansökan om utbetalning inom två månader från beslutsdatumet, och därefter löpande under hela projekttiden.

Du ansöker om utbetalning via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Rapportering av ideell tid:

För att underlätta arbetet med rapporteringen av ideell tid bör ni skriva ner era timmar löpande under hela projekttiden. Ni får tillgodoräkna er tid från dagen då er “Steg 1-ansökan” kom in via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida. Blanketter för rapporteringen ligger under Blanketter och logotyper. Rapporteringen av ideell tid ska lämnas till utvecklingskontoret.

Goda råd för att undvika avdrag eller sanktioner:

  • Läs beslutet noggrant och följ det.
  • Följ beslutad projektplan och budget.
  • Var observant på slutdatumet för projektet.
  • Var noga med att logotyper kommer med på allt material, och att det är rätt logotyper.
  • Läs ”Handbok för att driva projekt” och ”Guide till ansökan om utbetalning” (finns under Blanketter och logotyper.)

Kontakta utvecklingskontoret om det är något som kommer att avvika från beslutet, projektplanen, budgeten eller annat innan det sker.

Utvecklingskontoret finns med under hela genomförandet. Vi kommer ha uppföljningsmöten och erbjuda utbildning. Vi kommer också ge stöd vid ansökningar om utbetalning och annat som kan dyka upp på vägen.

Mer om att driva projekt