Genomföra

Projektuppstart

Nu är det dags att lämna startblocken och omvandla idén till verklighet! Ni kan starta projektet innan ni fått formellt beslut från Jordbruksverket men det sker då på egen risk. I samband med att det är dags att dra igång kommer vi att bjuda in till en utbildning om regelverk och redovisning av projektet.

Vi på utvecklingskontoret finns med under hela genomförandet. Vi kommer ha uppföljningsmöten och erbjuda stöd vid ansökningar om utbetalningar och annat som kan dyka upp på vägen.

Ansök om förskott

Du kan ansöka om utbetalning av förskott så snart ni har fått det formella beslutet. Alla stödmottagare kan söka förskott förutom myndigheter och kommuner.

Det beviljade stödet består av två delar, en del från Jordbruksverket och en från Leader Sjuhärad. I beslutet kan du se hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott. Du kan ansöka om upp till 50% av Jordbruksverkets del i förskott, dock högst 250 000 kronor.

Kom ihåg att ett förskott är en del av ert projektstöd och du måste redovisa utgifter även för detta belopp vid ansökan om del- och slututbetalning. Du ansöker om förskott via Mina sidorJordbruksverkets webbsida.

Låt det synas att det är ett leaderprojekt

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda våra loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Logotyperna finns att ladda ner på sidan Blanketter och logotyper.

Vi hjälper er gärna att sprida information om er satsning i våra kanaler, exempelvis nyhetsbrev och sociala medier – tagga oss gärna för att uppmärksamma oss på vad som händer och sker.

Vi skickar alltid ut pressmeddelanden när nya projekt har beslutats, men eftersom vi inte har tillgång till alla tidningar ser vi inte alltid reportagen. Har projektet uppmärksammats i media? Hör gärna av er till oss, vi tycker att det är roligt att både följa och sprida.

Leaderprojekt inspirerar! Berätta gärna för andra om oss och möjligheten att söka leaderstöd. På så vis hjälps vi åt att skapa möjlighet till landsbygdsutveckling. Ni är våra ambassadörer!

Låt inte projektet bli ett tomtebloss!

Vem ska ansvara för driften efter projekttiden? Hur ska verksamheten organiseras och finansieras? Håll dessa frågor levande så möjliggör ni långsiktiga effekter!

Vill du veta mer om leadermetoden och effekter? Ta del av slutrapporten från projektet Lärande och innovation, ett projekt som syftade till att utveckla leadermetodens samhällsnytta.

Ansök om delutbetalning:

Du kan ansöka om delutbetalning när som helst efter ni har fått ert beslut om stöd och har haft utgifter för projektet. Du kan ansöka om delutbetalning för en aktivitet i projektet eller för en viss tidsperiod men kom ihåg att utgifterna måste vara betalda innan du kan söka utbetalning för dem.

Vi råder alla att göra en ansökan om utbetalning inom två månader in i projektet och därefter löpande under hela projekttiden. Du ansöker om delutbetalningar via Mina sidorJordbruksverkets webbsida. Läs även gärna “Guide till ansökan om utbetalning” (finns under Blanketter och logotyper).

VAR NOGA MED BETALBEVISEN

Förutom fakturakopior behöver du även betalbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalbevis kan du ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande. På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.

Rapportering av ideell tid:

Underlätta arbetet med rapporteringen av ideell tid genom att skriva ner era timmar löpande under hela projekttiden. Ni får tillgodoräkna er tid från dagen då er ansökan kom in via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Blanketter för tidrapportering finns på sidan Blanketter och logotyper men det är helt okej att skapa egna listor i exempelvis Excel. Det viktiga är att det framgår vem som har gjort något, när det är gjort och vad som har gjorts. Listorna behöver även innehålla kontaktuppgifter, exempelvis telefonnummer, till dem som har bidragit med ideellt arbete. Vi kommer att följa upp den ideella tiden i samband med projektbesök och en sammanställning ska mailas till din kontakt på utvecklingskontoret vid slutredovisningen.

Goda råd för att undvika avdrag:

  • Läs beslutet noggrant och följ villkoren som finns i det.
  • Följ beslutad projektplan och budget. Om ni avviker från projektplanen och ert beslut riskerar ni att inte få ut de pengar som ni har sökt. Det är enbart de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd.
  • Var observant på slutdatumet för projektet.
  • Var noga med att rätt logotyper kommer med på allt material. Vi kan ge dig råd om du är osäker.
  • Glöm inte att särredovisa projektets utgifter. Du ska kunna ta fram en rapport från bokföringen där endast de utgifter som tillhör projektet finns med.

NÄR DET INTE GÅR ENLIGT PLAN

Hör av dig till oss på utvecklingskontoret om något inträffar som gör att projektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs för att genomföra satsningen eller om finansieringen av projektet förändras. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar. Det kan behöva fattas ett nytt beslut som justeras efter de nya förutsättningarna.

Mer om att driva projekt