Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före LAG-mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delaktiviteter i våra paraplyprojekt beslutas på både presidie- och LAG-möten. För dessa ansökningar gäller att de ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
16 dec 2020 08:30 - 12:00 Presidiemöte Rådde gård, Länghem