Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före LAG-mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delaktiviteter i våra paraplyprojekt beslutas på både presidie- och LAG-möten. För dessa ansökningar gäller att de ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
26 maj 2020 18:00 - 21:00 Projektledarträff - Jonas Nordin: Utveckla företag på landsbygden som går att leva på
01 jun 2020 09:00 - 16:00 LAG-möte
22 jun 2020 08:30 - 12:00 Presidiemöte Rådde gård, Länghem
27 aug 2020 08:30 - 12:00 Presidiemöte Rådde gård, Länghem
18 sep 2020 09:00 - 16:00 LAG-möte
16 okt 2020 08:30 - 12:00 Presidiemöte Rådde gård, Länghem
19 okt 2020 09:00 - 16:00 Temadag LAG
23 nov 2020 09:00 - 16:00 LAG-möte