Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före LAG-mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delaktiviteter i våra paraplyprojekt beslutas på både presidie- och LAG-möten. För dessa ansökningar gäller att de ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
03 sep 2021 08:30 - 15:30 Presidiemöte
15 sep 2021 09:00 - 16:00 LAG-möte
29 sep 2021 00:00 Temadag LAG
08 okt 2021 08:30 - 15:30 Presidiemöte
29 okt 2021 08:30 - 15:30 Presidiemöte
17 nov 2021 09:00 - 16:00 LAG-möte
10 dec 2021 08:30 - 15:30 Presidiemöte