Kalendariet

Styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före styrelsemötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delprojekt inom ramen för våra paraplyprojekt beslutas vid både presidie- och styrelsemöten. Dessa ansökningar ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Oavsett projekttyp är första steget i ansökningsprocessen alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
28 okt 2021 15:00 - 18:00 Presidiemöte
17 nov 2021 09:00 - 16:00 Styrelsemöte
10 dec 2021 08:30 - 15:30 Presidiemöte