Kalendariet

Styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före styrelsemötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delprojekt inom ramen för våra paraplyprojekt beslutas vid både presidie- och styrelsemöten. Dessa ansökningar ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Oavsett projekttyp är första steget i ansökningsprocessen alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
14 dec 2022
09:00 - 16:00
Styrelsemöte
25 jan 2023
08:30 - 13:00
Presidiemöte Rådde gård, Länghem
09 feb 2023
09:00 - 16:00
Styrelsemöte
16 mar 2023
08:30 - 13:00
Presidiemöte Rådde gård, Länghem
30 mar 2023
09:00 - 16:00
Styrelsemöte
25 apr 2023
08:30 - 13:00
Presidiemöte Rådde gård, Länghem
25 apr 2023
18:00 - 20:30
Årsmöte 2023
11 maj 2023
09:00 - 16:00
Styrelsemöte
12 maj 2023
09:00 - 16:00
Temadag - styrelse och personal
26 maj 2023
08:30 - 13:00
Presidiemöte Rådde gård, Länghem
1 2