Kalendariet

Styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före styrelsemötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delprojekt inom ramen för våra paraplyprojekt beslutas vid både presidie- och styrelsemöten. Dessa ansökningar ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Oavsett projekttyp är första steget i ansökningsprocessen alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
25 jan 2022 08:30 - 12:00 Presidiemöte
10 feb 2022 09:00 - 16:00 Temadag - styrelse och personal
11 feb 2022 09:00 - 16:00 Styrelsemöte
10 mar 2022 Hela dagen Landsbyggaredagen - save the date!
16 mar 2022 08:30 - 12:00 Presidiemöte
30 mar 2022 09:00 - 16:00 Styrelsemöte
26 apr 2022 00:00 Leader Sjuhärads årsmöte
26 apr 2022 16:00 - 17:30 Presidiemöte
11 maj 2022 09:00 - 16:00 Styrelsemöte
02 jun 2022 08:30 - 12:00 Presidiemöte

1 2