Kalendariet

Styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före styrelsemötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delprojekt inom ramen för våra paraplyprojekt beslutas vid både presidie- och styrelsemöten. Dessa ansökningar ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Oavsett projekttyp är första steget i ansökningsprocessen alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
04 okt 2022 08:00 - 08:45 Extra stämma
04 okt 2022 09:00 - 16:00 Styrelsemöte
26 okt 2022 08:30 - 12:00 Presidiemöte
09 nov 2022 09:00 - 16:00 Styrelsemöte
29 nov 2022 08:30 - 12:00 Presidiemöte
14 dec 2022 09:00 - 16:00 Styrelsemöte