Kalendariet

LAG/styrelsen fattar löpande beslut om ansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den.

Datum/Tid Evenemang
30 aug 2019 08:30 - 20:30 Presidiemöte Rådde gård, Länghem
16 sep 2019 09:00 - 15:00 LAG-möte
18 sep 2019 17:00 - 21:00 Projektledarträff - företagsinriktning
21 okt 2019 09:00 - 16:00 Temadag LAG Rådde gård, Länghem
04 nov 2019 08:00 - 12:00 Presidiemöte Rådde gård, Länghem
13 nov 2019 18:00 - 21:00 Föreläsning med Susanne Pettersson Rådde gård, Länghem
19 nov 2019 17:00 - 21:00 Projektledarträff - företagsinrikting
25 nov 2019 08:30 - 15:00 LAG-möte