Kalendariet

Styrelsen fattar löpande beslut om projektansökningar. Om du vill ha upp en ansökan till ett specifikt möte behöver den vara klar senast fyra veckor före styrelsemötet för att vi ska hinna handlägga den.

Delprojekt inom ramen för våra paraplyprojekt beslutas vid både presidie- och styrelsemöten. Dessa ansökningar ska vara klara två veckor innan aktuellt beslutsmöte.

Oavsett projekttyp är första steget i ansökningsprocessen alltid att ta kontakt med oss på leaderkontoret. Välkommen att höra av dig!

Datum/Tid Evenemang
14 sep 2023
09:00 - 16:00
Styrelsemöte
06 okt 2023
08:30 - 13:00
Presidiemöte Rådde gård, Länghem
19 okt 2023
09:00 - 16:00
Styrelsemöte
20 okt 2023
09:00 - 16:00
Temadag - styrelse och personal
22 nov 2023
08:30 - 13:00
Presidiemöte Rådde gård, Länghem
06 dec 2023
09:00 - 16:00
Styrelsemöte
1 2