Karta Otillgänglig

Datum/Tid
17 maj 2022
Kl. 14:00 - 17:00


Utlysningen var öppen under perioden 21 februari – 30 april och är nu avslutad. Beslut om vilka ansökningar som beviljas stöd fattas av representanter från Leader Sjuhärad och den kommun som ansökan gäller. Beslut meddelas sökande snarast möjligt efter detta möte.

Mer information om vårens kommunsatsningar hittar du här.