Karta Otillgänglig

Datum/Tid
17 nov 2021
Kl. 09:00 - 16:00


LAG (Local Action group) är Leader Sjuhärads styrelse, vilka beslutar om inkomna projektansökningar.  För att ansökan ska komma upp till beslut behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den. Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret.