Karta Otillgänglig

Datum/Tid
29 aug 2018
Kl. 08:30 - 14:00


Projektsökare som fått sin ansökan godkänd av presidiet får inbjudan att delta i mötet. Plats meddelas en vecka före mötet.