Laddar Karta...

Datum/Tid
19 okt 2020
Kl. 12:30 - 16:00

Plats
Rådde gård, Länghem


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kontoret tillhanda två veckor före mötet.