Laddar Karta...

Datum/Tid
02 nov 2020
Kl. 08:30 - 15:30

Plats
Rådde gård, Länghem


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kontoret tillhanda två veckor före mötet.