Karta Otillgänglig

Datum/Tid
10 dec 2021
Kl. 08:30 - 15:30


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.