Karta Otillgänglig

Datum/Tid
12 okt 2021
Kl. 16:00 - 19:00


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt. Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.