Karta Otillgänglig

Datum/Tid
28 okt 2021
Kl. 15:00 - 18:00


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt. Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.