Karta Otillgänglig

Datum/Tid
18 mar 2022
Kl. 08:00 - 11:00


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.