Karta Otillgänglig

Datum/Tid
20 apr 2022
Kl. 15:15 - 18:00


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.