Karta Otillgänglig

Datum/Tid
26 apr 2022
Kl. 16:00 - 17:30


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.