Karta Otillgänglig

Datum/Tid
20 sep 2022
Kl. 08:30 - 12:00


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.