Karta Otillgänglig

Datum/Tid
29 nov 2022
Kl. 08:30 - 12:00


Presidiet beslutar om inkomna ansökningar för delaktiviteter i våra paraplyprojekt.

Ansökningarna behöver vara kompletta två veckor före mötet.