Karta Otillgänglig

Datum/Tid
04 okt 2022
Kl. 08:15 - 09:15


Leader Sjuhärads styrelse beslutar om inkomna projektansökningar. För att ansökan ska komma upp till beslut behöver den vara klar senast 4 veckor före mötet för att vi ska hinna handlägga den. Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med oss på kontoret. Välkommen att höra av dig med din idé!