Karta Otillgänglig

Datum/Tid
25 okt 2018
Kl. Hela dagen


En heldag då styrelsen tillsammans med de kommunala kontaktpersonerna uppdaterar sig om aktuell status och lägger strategi för framtiden.