Karta Otillgänglig

Datum/Tid
01 sep 2018
Kl. Hela dagen


Sjuhärad bjuder in till vandringsfestival och arrangerar extra evenemang på olika ställen runt om i området. Bl a deltar Leader i invigningen av vandringsled i Örby.