FAQ

Frågor om ansökan

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att uppnå målen i strategin för Leader Sjuhärad kan söka stöd.

Privatpersoner kan inte söka.

När kan stöd sökas?

Vi tar emot ansökningar löpande. Se kalendariet för de inplanerade kommande mötena.

Vad kan man få stöd för?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utvecklingen, i Leader Sjuhärads område, enligt utvecklingsstrategin. Ni som söker måste också bidra med eget arbete eller privata medel.

Stöd kan ges för:

  • Projekt som är till nytta för många människor i området
  • Projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.
  • Projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag

OBS! Inga stöd kan lämnas för ordinarie verksamhet

Hur söker man?

Projektansökningarna görs via e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida, se även under fliken Driva projekt.

Kontakta oss på utvecklingskontoret så lotsar vi er vidare.

Hur mycket stöd kan man söka?

För närvarande har vi inte något maxbelopp för projekt som söker projektstöd.

För företag som söker projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kr. Projektstöd till företag blir aktuellt om nyttan med projektet gynnar ett eller ett fåtal företag.

Minimibeloppet för samtliga är 22 000 kr.

Hur lång tid tar det innan vi får besked?

Senast en månad före beslutsmötet behöver vi ha en färdig e-ansökan. Du hittar datum för beslutsmöten i kalendariet.

Ansökan handläggs av utvecklingskontoret och behandlas av presidiet två veckor före beslutsmötet.

Du är välkommen att träffa LAG (styrelsen) och berätta om ditt projekt, på förmiddagen, beslutsdagen. Vi meddelar exakt tid och plats en vecka före mötet. Om du får bifall på ansökan av LAG skall även Jordbruksverket godkänna och fatta myndighetsbeslut om projektet. I samband med detta kommer man att göra en kredit- och likviditetsprövning av projektägaren.

Frågor om hur man räknar

Är momsen stödberättigad?

Om projektet redovisar moms får det inte stöd för moms. Det är upp till projektägaren att kontrollera om projektet är momsredovisningspliktigt eller ej. Det gör du hos Skatteverket.

Hur räknas den ideella tiden?

Den ideella tiden har ett värde på 50 kr i timmen för dig mellan 13–15 år resp. 220 kr i timmen för dig som är över 15 år.

Vad räknas som nyskapade arbetstillfällen?

Det är arbetstillfällen som skapats som en direkt följd av projektet. Ska finnas på längre sikt och inte bara under projekttiden.

Handhavande

Texten försvinner i Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan, vad gör jag för fel?

Använd webbläsaren Google Chrome. Spara ofta!

Medlemsskap

Jag vill bli medlem, hur blir man medlem och vad kostar det?

Föreningen är öppen för alla som bor och/eller är verksamma inom det geografiska området.

Skicka in medlemsansökan till kontoret, medlemskapet är gratis.