Frågor och svar

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att uppnå målen i strategin för Leader Sjuhärad kan söka stöd.

Privatpersoner kan generellt inte söka, däremot finns möjlighet inom ramen för en del av våra paraplyprojekt.

När kan stöd sökas?

Vi tar emot ansökningar löpande. Beslut om finansiering fattas av vår styrelse, se kalendariet för kommande sammanträden.

Vad kan man få stöd för?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utvecklingen i Leader Sjuhärads område enligt utvecklingsstrategin. Ni som söker måste också bidra med ideellt arbete eller privata medel.

Stöd kan ges för:

  • Projekt som är till nytta för många människor i området.
  • Projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.
  • Projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

OBS! Inga stöd kan lämnas för ordinarie verksamhet eller löpande drift.

Hur söker man?

Ansökan om att driva ett projekt görs via e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida, se information under fliken Driva projekt.

Vi driver också egna projekt, så kallade paraplyprojekt. Inom dessa finns möjlighet att ansöka om att genomföra delprojekt. Aktuella paraplyprojekt och blanketter för dessa hittar du här på webbsidan under Sökbara checkar.

Kontakta oss på utvecklingskontoret så lotsar vi dig vidare.

Hur mycket stöd kan man söka?

I insatsområde Livskvalitet kan du maximalt ansöka om 300 000 kronor i stöd. I övriga insatsområden finns inga tak.

Vid projektstöd till företag är maxbeloppet 200 000 kr. Projektstöd till företag blir aktuellt om nyttan med projektet till största del gynnar ett eller ett fåtal företag.

I våra paraplyprojekt beviljar vi stöd för mindre satsningar, ofta med ett maximalt stöd på 50 000 kronor.

Hur lång tid tar det innan vi får besked?

Senast en månad före beslutsmötet behöver vi ha en komplett ansökan inklusive budget och kostnadsunderlag. Beslut fattas löpande på styrelsens sammanträden. Du hittar datum för dessa i kalendariet.

Du är välkommen att träffa styrelsen och berätta kort om ditt projekt på beslutsdagen. Vi meddelar exakt tid och plats en vecka före mötet. Om du får bifall på ansökan av styrelsen ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut. I samband med detta gör de en kredit- och likviditetsprövning av projektägaren.

Beslut om delprojekt i våra paraplyprojekt fattas av presidiet och processen går därmed snabbare. Du hittar även datum för presidiemöten i kalendariet.