Kommittén

Vill du vara med och tycka?

Från och med hösten kommer det finnas möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra projekt – den så kallade Checken. Ansökningarna kommer att behandlas av en kommitté som beslutar om pengar ska beviljas eller inte. Att vara en del av kommittén är därför ett viktigt uppdrag och innebär en möjlighet att påverka.

Vilka som sitter i kommittén?
– Kanske är det du? Är du intresserad av att vara med ska du självklart söka! Uppdraget är arvoderat så du får ersättning för din medverkan.

Mer information och ansökningsformulär kommer i augusti.