Föreningen & LAG/Styrelsen

Vad är Leader Sjuhärad?

Leader Sjuhärad är en ideell förening som arbetar för att genomföra den lokala utvecklingsstrategin 2014–2022, enligt leadermetoden.

Leader är inte i första hand ett bidrag utan ett sätt att arbeta.

Vad betyder Leader?

Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Vad är LAG?

LAG – Lokal Aktivitets Grupp (Local Action Group) – heter styrelsen som påtagit sig att genomföra den lokala leaderstrategin.

Det är alltid LAG som utifrån utvecklingsstrategin för området bestämmer vilka projekt som prioriteras och tilldelas pengar.

Jordbruksverket fastställer LAG:s prioritering via ett myndighetsbeslut.

När prioriteringen görs använder LAG de urvalskriterier som fastställts för varje insatsområde.

Vilka sitter i LAG?

LAG/styrelsen består av 5 personer från vardera sektor, med representanter från områdets åtta kommuner.

Valberedningen har ett stort arbete med sammansättningen av LAG med spridningen av ledamöterna både geografiskt, kön, ålder och kompetens, för att få en komplett styrelse.

Vill du bli medlem?

För att bli medlem i Ideella föreningen Leader Sjuhärad LLU, fyller du i medlemsansökan och skickar in den till utvecklingskontoret i Länghem.

Som medlem blir du inbjuden till föreningsaktiviteter, har rösträtt på årsstämman och är även valbar till styrelsen.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

LAG

Mikael Larsson
Mikael Larsson
Ideell sektor, ordförande
monica-lindqvist-leader
Monica Lindqvist
Offentlig sektor, 1:e vice ordförande
Jeanette Kobilsek
Jeanette Kobilsek
Näringslivet, 2:e vice ordförande
anna-fagefors-leader
Anna Fagefors
Ideell sektor
fredrik-dahl-leader
Fredrik Dahl
Offentlig sektor
johanna-heleander-leader
Johanna Heleander
Näringslivet
Marie 500x500
Marie Arturén
Ideell sektor
eva-karin-hoglund-leader
Eva-Karin Haglund
Offentlig sektor
ingela-johansson-leader
Ingela Johansson
Näringslivet
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sassi Wemmer
Ideell sektor
hampus-haga-leader
Hampus Haga
Offentlig sektor
Oskar Lorentzon
Oskar Lorentzon
Näringslivet
tina-yngvesson-leader
Tina Yngvesson
Ideell sektor
Charlotte_Ulricehamn
Charlotte Svensson
Offentlig sektor
Carl-Olov Holmström
Carl-Olov Holmström
Näringslivet

Valberedning

Ernst Gustafsson
Valberedning ideell sektor
Anna L
Anna Laang
Valberedning offentlig sektor
SONY DSC
Carina Krii
Valberedning näringslivet

Mer om Leader