Föreningen & LAG/Styrelsen

Vad är Leader Sjuhärad?

Leader Sjuhärad är en ideell förening som arbetar för att genomföra den lokala utvecklingsstrategin 2014–2022, enligt leadermetoden.

Leader är inte i första hand ett bidrag utan ett sätt att arbeta.

Vad betyder Leader?

Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

Vad är LAG?

LAG – Lokal Aktivitets Grupp (Local Action Group) – heter styrelsen som påtagit sig att genomföra den lokala leaderstrategin.

Det är alltid LAG som utifrån utvecklingsstrategin för området bestämmer vilka projekt som prioriteras och tilldelas pengar.

Jordbruksverket fastställer LAG:s prioritering via ett myndighetsbeslut.

När prioriteringen görs använder LAG de urvalskriterier som fastställts för varje insatsområde.

Vilka sitter i LAG?

LAG/styrelsen består av 5 personer från vardera sektor, med representanter från områdets åtta kommuner.

Valberedningen har ett stort arbete med sammansättningen av LAG med spridningen av ledamöterna både geografiskt, kön, ålder och kompetens, för att få en komplett styrelse.

Vill du bli medlem i föreningen?

Som medlem i den ideella föreningen Leader Sjuhärad LLU blir du inbjuden till föreningsaktiviteter, har rösträtt på årsstämman och är även valbar till styrelsen.

För att bli medlem i den ideella föreningen Leader Sjuhärad LLU fyller du i detta ansökningsformulär.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

LAG

Lotta500x500
Charlotte Svensson
Ideell sektor, ordförande
carl-olov500x500
Carl-Olov Holmström
Näringslivet, 1:e vice ordförande
Monica 500x500
Monica Lindqvist
Offentlig sektor, 2:e vice ordförande
anna-fagefors-leader
Anna Fagefors
Ideell sektor
Jeanette 500x500
Jeanette Kobilsek
Näringslivet
Fredrik500x500
Fredrik Dahl
Offentlig sektor
Marie 500x500
Marie Arturén
Ideell sektor
Johanna500x500
Johanna Heleander
Näringslivet
Hampus500x500
Hampus Haga
Offentlig sektor
Sassi500x500
Sassi Wemmer
Ideell sektor
ingela-johansson-leader
Ingela Johansson
Näringslivet
Manda
Manda Schillerås
Offentlig sektor
Tina500x500
Tina Yngvesson
Ideell sektor
Oskar500x500
Oskar Lorentzon
Näringslivet
Patrik
Patrik Andersson
Offentlig sektor

Valberedning

SONY DSC
Carina Krii
Näringslivet, sammankallande
Ernst Gustafsson 500x500
Ernst Gustafsson
Ideell sektor
Anna L
Anna Laang
Offentlig sektor

Mer om Leader