Föreningen och styrelsen

Föreningen Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad är en ideell förening och vi arbetar med landsbygdsutveckling i Sjuhärads åtta kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Vårt verksamhetsområde består av Svenljunga, Tranemo, Mark, Ulricehamn, Herrljunga, Vårgårda och Bollebygds kommun samt Borås Stad, med undantag av centralorten (vilken inte räknas som landsbygd).

Vår verksamhet och det projektstöd som vi beviljar finansieras av EU, staten och Sjuhärads kommuner.

Styrelsens roll

Styrelsen består av 15 ledamöter, fem från respektive sektor (ideell, offentlig och privat). Det är styrelsen som gemensamt påtagit sig ansvaret för att genomföra vår lokala utvecklingsstrategi som formats i enlighet med leadermetoden. Utifrån strategin och fastställda urvalskriterier bestämmer styrelsen vilka projekt som ska prioriteras och tilldelas pengar.

Valberedningen har ett viktigt arbete och ska se till att styrelsen sammansätts på ett bra sätt. Valberedningen strävar efter att uppnå spridning både vad gäller geografi, kön, ålder och kompetens.

Jordbruksverkets roll

Efter att styrelsen beslutat att tilldela ett projekt leaderstöd ska formellt beslut fattas av Jordbruksverket. Jordbruksverket är vår förvaltningsmyndighet och deras uppgift är att:

  • Fatta myndighetsbeslut.
  • Betala ut projektstödet till leaderprojekt.
  • Genomföra kontroll och revision av vår verksamhet.

Vill du bli medlem i föreningen?

Som medlem i föreningen Leader Sjuhärad blir du inbjuden till föreningsaktiviteter, har rösträtt på årsstämman och är även valbar till styrelsen. Några gånger om året får du också ett nyhetsbrev per e-post.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Representerar du en förening, ett företag eller en organisation som har en idé som på något sätt utvecklar Sjuhärads landsbygder? Vi kan hjälpa till om ni vill utveckla och förverkliga den!

Utvecklingskontor i Länghem

Föreningens utvecklingskontor finns på Rådde gård i Länghem, Tranemo kommun. Det är till kontoret du hör av dig om du, din förening eller din organisation har en idé som skulle kunna bli ett leaderprojekt. Du får då råd och stöd i processen från idé till projekt.

Styrelsen

Lotta 500x500
Charlotte Svensson
Ideell sektor, ordförande
Carl-olov 500x500
Carl-Olov Holmström
Näringslivet, 1:e vice ordförande
Monica 500x500_2
Monica Lindqvist
Offentlig sektor, 2:e vice ordförande
Peter-Albinson-500
Peter Albinson
Ideell sektor
Ingrid 500x500
Ingrid Nyman
Näringslivet
Fredrik500x500
Fredrik Dahl
Offentlig sektor
Caroline 500x500
Caroline Bergmann
Ideell sektor
Johanna 500x500
Johanna Heleander
Näringslivet
anna-fagefors-leader
Anna Fagefors
Offentlig sektor
Sassi500x500
Sassi Wemmer
Ideell sektor
Ingela 500x500
Ingela Johansson
Näringslivet
Manda 500x500
Manda Schillerås
Offentlig sektor
Janne 500x500
Janne Nolin
Ideell sektor
Filip 500x500_2
Filip Nilsson
Näringslivet
Patrik 500x500
Patrik Andersson
Offentlig sektor

Valberedning

SONY DSC
Carina Krii
Näringslivet, sammankallande
Ernst Gustafsson 500x500
Ernst Gustafsson
Ideell sektor
Anna L
Anna Laang
Offentlig sektor

Mer om Leader