Geografiskt område

Stora delar av Sverige är täckt av leaderområden.

I varje område finns ett utvecklingskontor där du kan få hjälp/stöd med processen från ide till projekt.

Leader Sjuhärads lokala utvecklingsstrategi är en av de 48 i Sverige som har prioriterats av Jordbruksverket för programperioden 2014–2020. Leader Sjuhärads verksamhetsområde består av Svenljunga, Tranemo, Mark, Ulricehamn, Herrljunga, Vårgårda och Bollebygds kommun samt Borås Stad, med undantag av centralorten. (vilket inte räknas som landsbygd).

I Europa finns det över 2000 leaderområden.

En viktig del av Leader arbetet är att samarbeta med andra LAG. Samarbete kan ske med både svenska och utländska grupper som har en utvecklingsstrategi s.k. transnationella projekt.

Samarbetsprojekten är en möjlighet att växla upp det lokala projektet vilket ofta ger en ny och spännande dimension till den egna verksamheten.

Mer om Leader