Strategi 2023-2027

Så ett frö för utveckling!

Vad behövs i ditt framtida Sjuhärad? Nu formar vi Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi och dina tankar är viktiga för att goda idéer och projekt ska kunna förverkligas. Delta i ett dialogmöte och skapa möjligheter!

Engagemang får saker att hända! Leader Sjuhärad jobbar för landsbygdsutveckling i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Kanske har du hört talas om Bygdegårdsbion i Fotskäl, Vi Landsbyggare, Wakeboardparken i Ulricehamn, Män i hälsa eller insatserna för skidåkning och downhill för funktionshindrade? De är alla projekt som möjliggjorts helt eller delvis genom Leader Sjuhärad och finansierats av EU, staten och Sjuhäradskommunerna.

För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska kunna förverkligas. Nu behöver vi din hjälp att forma en ny strategi för åren 2023-2027!

Inbjudan till dialogmöte

I samarbete med Sjuhärads kommuner arrangerar vi digitala dialogmöten vid två tillfällen. Delta vid ett av dem och dela med dig av dina tankar om hur ditt närområde kan utvecklas framöver.

Alternativ 1: 10 mars klockan 13.00-15.00
Alternativ 2: 22 mars klockan 18.00-20.00

ANMÄL DIG HÄR

AGENDA:
Dialogmötets syfte är att se till att projekt som leder till utveckling av Sjuhärad kan finansieras och genomföras enligt Leadermetoden.

Tillsammans diskuterar vi vad som är bra med vårt närområde, vad som gör oss lite extra stolta, men också vad som är mindre bra och skulle kunna utvecklas. Kanske har du en bild av hur du vill att ditt närområde ska vara om 10 år? Och kanske kan vi tillsammans identifiera möjligheter och utmaningar på vägen?