Strategi 2023-2027

Så ett frö för utveckling!

Vad behövs i ditt framtida Sjuhärad? Nu formar vi Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi och dina tankar är viktiga för att goda idéer och projekt ska kunna förverkligas.

Leader Sjuhärad jobbar för landsbygdsutveckling i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Kanske har du hört talas om Bygdegårdsbion i Fotskäl, Vi Landsbyggare, Wakeboardparken i Ulricehamn, Män i hälsa eller insatserna för skidåkning och downhill för funktionshindrade? De är alla projekt som möjliggjorts helt eller delvis genom Leader Sjuhärad och finansierats av EU, staten och Sjuhäradskommunerna.

För att ett projekt ska kunna finansieras genom Leader behöver idén gå i linje med Leader Sjuhärads utvecklingsstrategi. Det är alltså viktigt att strategin stämmer väl överens med verklighetens behov för att bra idéer ska kunna förverkligas. Här kan du följa hur vår kommande strategi växer fram.

FAS 1: Omvärldsanalys och dialogmöteN

Vilka behov- och utvecklingsmöjligheter finns i Sjuhärads landsbygder? Det är frågan som vår utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 tar avstamp ifrån. För att ta reda på svaret har vi samtalat, diskuterat och analyserat tillsammans med individer som lever och verkar i vårt område.

Under mars månad arrangerade vi två större och fem mindre dialogmöten samt en digital enkätundersökning. Vi deltog också vid fyra dialogforum arrangerade av andra aktörer. Totalt har ungefär 160 personer delat med sig av sina tankar.

Tillsammans diskuterade vi vad som är bra med vårt närområde, vad som gör oss lite extra stolta, men också vad som är mindre bra och skulle kunna utvecklas. Vi pratade om hur vi vill att vårt närområde ska vara om 10 år och försökte identifiera möjligheter och utmaningar på vägen.

ÄR DU NYFIKEN PÅ RESULTATET?
Tankar och inspel som kommit fram under mars månad har sammanställts i en nuläges- och omvärldsanalys.

DU HITTAR ANALYSEN HÄR!

FAS 2: Vision, mål och insatsområden

Nuläges- och omvärldsanalysen som fas 1 resulterade i ligger till grund för utformningen av Leader Sjuhärads vision, mål och insatsområden. Nu gäller det att sätta mål som möter områdets utmaningar eller förstärker dess styrkor och möjligheter. Insatsområdena utgör å sin sida verktyg för att målen ska kunna uppnås.

Den 7 april arrangerar vi en temadag där LAG, med representanter från både privat, offentlig och ideell sektor, deltar. Fokus är just vision, mål och insatsområden och temadagen utgör startskottet för arbetet med dessa frågor.