Förverkligande av Uddeboskolan

Förverkligande av Uddeboskolan

2016 lämnades en ansökan in till Skolverket om att få starta en friskola för årskurs F till 6, Uddeboskolan. Uddeboskolan skulle vara en liten skola med ett stort hjärta. Natur och kreativitet skulle genomsyra allt från pedagogik till skolmiljö. Förhoppningen var att skapa en skola som präglas av trygghet, elevdemokrati, öppenhet och lust att lära. Sommaren 2016 kom beskedet att ansökan hade beviljats och att verksamheten fått tillstånd att starta.

Projektet “Förverkligande av Uddeboskolan” handlade om att stärka uppstartsfasen av skolan, bland annat genom kompetensutveckling av styrelse och personal, samt förankring i samhället genom aktiviteter, marknadsföring och seminarier. Inom ramen för satsningen projektanställdes även en person för att samordna projektet, utveckla pedagogiska idéer och initiera samarbeten.

Nekat bygglov hindrade uppstart

Under projekttiden kom besked om att verksamheten nekades nödvändigt bygglov till följd av osäker trafikmiljö. Trots godkännande från Skolverket stod föreningen således utan skollokal och verksamheten kunde inte startas som tänkt. Föreningen försökte finna andra lösningar men 2019 stod det klart att lokal och bygglov kan ta åtskilliga år och därför har stora delar av detta projekt inte genomförts och inte heller nått önskat resultat.

Uddeboskolans framtid

I samband med att projektet avslutades meddelade föreningen att man nu återgår till planeringsstadiet för att titta på andra lösningar för att främja nyskapande pedagogik i området. Trots att projektet inte kunde genomföras som det var tänkt har det ändå bidragit till ökad kompetens, lärande, samarbeten, nätverk och till utveckling av den lokala landsbygden.

Projektet genomfördes under 2017-2019.

I detta projekt har vi erfarit att intresset för en alternativ och nyskapande skola är stort, och att intresserade inte bara var lokalbefolkning utan även lockade folk från övriga Sverige.

Kontakt

Projektägare
Uddeboskolan

Projektledare
Tora Mollskoga
E-post: kontakt@uddeboskolan.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2017-12-17: Siktet inställt på skolstart för Uddeboskolan (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2018-06-12: Bygglovet uteblev – Uddeboskolan stoppas (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 279 146 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 279 146 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 114 950 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt