Lärande & Innovation

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som söks av Leader Sjuhärad, är ett samarbete mellan flera olika Leaderområden för ökad hållbarhet efter projekttiden.

Syftet och målet med projektet är att utveckla en modell med verkstyg för att öka lärandet och innovationen från leadermetodens resultat som kan överföras från ingående leaderområden till andra leaderområden i Sverige och i EU.med projektet är att utveckla leadermetodens strategiska och praktiska förmåga att skapa mer samhällsnytta med EU medel.

Detaljer om projektet

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Annika Andersson
Tel: 0706-44 00 65
annika@leader-sjuharad.se

Startdatum 2017-03-24 – Slutdatum 2021-06-30