Lärande och innovation

Lärande och innovation

Lärande och innovation, LIN, var ett samarbetsprojekt mellan Leader Sjuhärad, fyra andra leaderområden i sydvästra Sverige och Högskolan i Halmstad. LIN grundades på forskning om lärprocesser, hållbart projektarbete och effekttänkande. LIN syftade till att utveckla leadermetodens samhällsnytta genom att öka leaderområdenas lärande och strategiska förmåga att arbeta långsiktigt och hållbart med lokal utveckling.

Leaderprojekt ger effekter

I slutet av LIN-projektet producerades en infograpic-film med syftet att på ett enkelt sätt förklara hur man kan jobba med effekter kopplat till leaderprojekt. Filmen kopplar samman långsiktiga effekter, utvecklingsstrategier och effektbarometern.

Verktyget passar för nya LAG-ledamöter, nya projektägare och projektledare samt för att få partnerskapet bakom leader att reflektera mer över effekterna i ett leaderprojekt. Den kan användas som en del av workshopar och utbildningstillfällen som diskussionsunderlag eller informationsmaterial.

 

Projektet genomfördes under 2017-2021.

Ta del av slutrapporten

Slutrapport från projektet finns att ta del av på Lokalt Ledd Utveckling Hallands webbsida.

Kontakt

Projektägare
Leader Sjuhärad

Projektledare
Marie Adolfsson
E-post: marie.adolfsson@leader-sjuharad.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 498 748 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 498 748 kr

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt