Anläggning av Bollebygd discgolfbana

Anläggning av Bollebygd discgolfbana

2019 beviljades den nystartade föreningen Bollebygds Discgolfklubb stöd för att anlägga en discgolfbana på kommunens mark intill Bollebygdsskolan. Klubben ville få fler intresserade av sporten och ge allmänheten nära tillgång till en bana. Efter många timmars arbete utfört av ideella krafter och lokala entreprenörer är banan klar och erbjuder en ny fritidsaktivitet för alla hemesterfirare i Sjuhärad med omnejd.

Banan består av 9 hål samt 2 uppvärmningskorgar. Det är förhållandevis enkla regler och många upplever att det går snabbt att lära sig. För varje hål finns en utkastplats som är uppbyggd av tryckimpregnerat trä och konstgräs. Det finns också en hålkarta där man ser hur långt hålet är, vilka hinder som finns och vad som är “par” på hålet.

En aktivitet för många

Att utöva discgolf kräver inga stora inköp och banan som anlagts i projektet är tillgänglig för alla, utan krav på medlemskap i Bollebygd Discgolfklubb. Discgolf kan spelas från unga år (3-5 års ålder) och uppåt så länge man kan gå en runda i naturen. Discgolf kan utövas under hela året, även om högsäsong är vår, sommar och tidig höst. Att spela discgolf kräver inte heller några stora investeringar och banan är tillgänglig för alla, utan krav på medlemskap i Bollebygd Discgolfklubb. Det är helt avgiftsfritt att spela på banan och tidsbokning behövs inte hälsar projektägaren.

I projektet ingick inköp av utrustning, välkomstskylt, anslagstavla, samt bänkar och bord tillverkade av en lokal motorsågskonstnär. En grillplats iordningsställdes också och kan användas för såväl fikapausen när kastarmen behöver vila som för barnkalas och andra tillställningar.

Projektet genomfördes under 2019-2020.

Redan när korgarna sattes upp började banan att användas – även innan utkasten och röjningsarbetet var slutfört spelades det flitigt, både regniga och soliga dagar. Jätteroligt!
Joakim Håkansson
Foto: Bollebygds discgolfklubb
Jag är väldig positiv till det goda bemötande, tillgängligheten och hjälpsamheten hos Leader Sjuhärad. Är man intresserad av att ansöka och genomföra ett projekt så finns det mycket hjälp och guidning att få – vilket är väldigt värdefullt.
Joakim Håkansson

Kontakt

Projektägare
Bollebygd Discgolfklubb

Projektledare
Joakim Håkansson
E-post: joakimskoghem@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Instagram

Projektet i media

Borås Tidning 2019-10-05: Discgolfklubb i Bollebygd vill bygga bana (Endast för prenumeranter)

Borås Tidning 2020-04-06: Bygget av Bollebygds nya discgolfbana går in i slutfasen (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 296 111 kr
Medfinansiering från Sparbanksstiftelsen:
35 000 kr
Total finansiering: 331 111 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt arbete till ett värde av 194 023 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt