Av unga för unga

Bakgrund, syfte & mål

Projektet, som söks av Västra Vi unga distriktet, syftar till att stötta barn och ungdomar i Vårgårda och Herrljunga att förverkliga sina ideer.

Målet är att ge ungdomarna förutsättningar att ta makten över sin egen fritid och möjlighet att organisera sig kring det som intresserar dom. Projektet kommer att vara av unga för unga och ska bidra till inkludering, jämställdhet och motverkande av diskriminering.

Detaljer om projektet

Projektägare
Västra Vi unga distriktet

Projektledare
Malin Danielsson
Tel: 0708-55 30 35

malin.danielsson@viunga.se

Startdatum 2018-09-19 – Slutdatum 2020-03-31