Boende och servicelösningar i kulturlandsbygd, Empiri-modell Sjuhärad

Bakgrund, syfte & mål

Detta projekt, som söks av OAS-Boende & Service, (Od-Alboga Sandsken/Sämsjön bygden) innebär att på ett hållbart och innovativt sätt utveckla, och vara en katalysator för att möta behovet av och efterfrågan på, morgondagens och framtidens boende- och servicelösningar, dels i OAS-bygden och som en Empiri-modell i Sjuhäradsbygden.

Projektet förväntas leda fram till nästa steg som innebär utvecklingskapitalisering av de lokala drivkrafterna.

 

Detaljer om projektet

Projektägare
OAS-Boende & Service

Projektledare
Gerd Ljungqvist
Tel: 0705-785634

info@creadiem.se

Startdatum 2018-06-11 – Slutdatum 2021-06-30