Boende- och servicelösningar i kulturlandsbygd

Boende- och servicelösningar i kulturlandsbygd

“Här vill vi bo! Det är den röda tråden som löpte genom leaderprojektet i Herrljunga som OAS Boende & Service (Od-Alboga Sandsken/Sämsjön-bygden) drev.

Od-Alboga Sämsjön/Sandsken-bygden (OAS-bygden), har ett aktivt föreningsliv och engagerat småföretagande. Detta såväl inom traditionella branscher, inklusive den gröna näringen, som gårdsbutiker, besöksnäring och upplevelseshopping. Kultur och natur är likafullt starka teman i området.

Leaderprojektet OAS Boende & Service arbetade med att utveckla morgondagens, hållbara och innovativa, boende- och servicelösningar. Projektet har genom boendeevent, framtagning av material, empirimodell, kompetensutveckling, workshops och seminarier, informationsspridning och nätverkande arbetat för att vara en katalysator som lyfter behovet av investeringar i infrastruktur på landsbygden – för en hållbar landsbygd med fokus på boendemöjligheter.

Ett projekt som driver utvecklingen framåt

Genom lokalt engagemang har projektet startat ett fastighetsutvecklingsbolag, ett aktiebolag i svb-form med 136 lokala aktieägare. Företagets syfte är att vara en utvecklingsorganisation för att fortsatt driva projektets och bygdens satsningar vidare. Som en konsekvens av detta har fyra nya friliggande stugor byggts, dessa är nu uthyrda till kontrakterade hyresgäster. I och med detta har också både fysiska och digitala husvisningar kunnat genomföras, något som på ett tydligt sätt kunnat visa på möjligheter och förutsättningar.

Som ett led i att driva utvecklingen framåt har projektet digitaliserat  sitt arbete och resultat. Detta kan nu spridas och utgör empiri-modell Sjuhäradsbygd. En modell i teori och praktik som utgår från platsens berättelse, förutsättningar och behov av och för boende- & serviceutveckling, för ett hållbart samhällsbygge.

Projektet genomfördes under år 2018-2022.

Foto: OAS-Boende & Service

Kontakt

Projektägare
OAS-Boende & Service

Projektledare
Gerd Ljungqvist
E-post: info@creadiem.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 1 144 962 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 1 144 962 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 763 895 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt