Boende- och servicelösningar i kulturlandsbygd

Boende- och servicelösningar i kulturlandsbygd

“Här vill vi bo! Det är den röda tråden som löper genom detta leaderprojektet i Herrljunga som OAS Boende & Service (Od-Alboga Sandsken/Sämsjön-bygden) driver. Genom att ta vara på lokalt engagemang utvecklar de på ett hållbart och innovativt sätt morgondagens och framtidens boende- och servicelösningar. Förhoppningen är att projektet också ska utgöra en katalysator som lyfter satsningen som en empiri-modell i Sjuhäradsbygden.

Projektet genomförs under 2018-2022.

Foto: OAS-Boende & Service

Kontakt

Projektägare
OAS-Boende & Service

Projektledare
Gerd Ljungqvist
E-post: info@creadiem.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 1 010 823 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 1 010 823 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 432 000 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt