Camp Lygnevi del 2

Camp Lygnevi del 2

Camp Lygnevi del 2 utgör en del i utvecklingen av Sätila Sand, ett område vid sjön Lygnern i Sätila. I projektet vill Sätila Sportklubb fortsätta utveckla området med inriktning motion och rörelse. En cykelbana med hopp och pump track kommer att anläggas, likaså ett utegym och en aktivitetspark. Inom projektet kommer man även bygga en streetbasketplan, röja en kajakled i Storån och för de yngsta anläggs en sago-naturstig.

Syftet med projektet är att få fler att utöva fysisk aktivitet, öka gemenskapen och främja aktiviteter över generationsgränser. Syftet är också att knyta samman ideella föreningar och stärka turismen i området.

Projektet genomförs under 2021-2022.

Kontakt

Projektägare
Sätila Sportklubb

Projektledare
Joakim Ekberg
E-post: joakim.ekberg@qvaarn.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2021-06-04 (Endast för prenumeranter): Satsning på motion och turism utvidgas efter nya bidraget

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 300 000 kr
Medfinansiering från projektägare: 3 755 kr
Total finansiering: 303 755 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet bidra med ideellt engagemang till ett värde av 158 820 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt