Generation D – Checken

Generation D – Checken

Checken är ett av våra paraplyprojekt inom vilket unga mellan 13 och 25 år har möjlighet att söka stöd för att genomföra ett delprojekt. Checken är en del av satsningen Generation D, ett projekt med fokus på ungas möjlighet att höras, göra skillnad och inspirera andra.

Vad kan man söka för?

Stöd kan sökas för att exempelvis arrangera evenemang, aktiviteter eller turneringar. Det kan också handla om att iordningsställa olika typer av mötesplatser, eller annat som gynnar unga i området. Fler exempel finns på Generation D:s webbsida.

Vem kan söka?

För att söka ska man vara minst två personer i åldern 13-25 år.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i paraplyprojektet. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 20 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt