Destinationsutveckling Pensionat Dahlbogården

Destinationsutveckling Pensionat Dahlbogården

Sedan 2018 har det bedrivits fest- och konferensverksamhet samt ett mindre gårdscafé på Dahlbogården i Hol. Efterfrågan på övernattningsmöjligheter är stor, framförallt i samband med den verksamhet som bedrivs på gården såsom bröllop och konferenser. Utanför projektet planerar andra aktörer även för en förlängning av Gotaleden, en vandringsled som kan komma att löpa alldeles intill Dahlbogården. Längs med sträckan finns få övernattningsmöjligheter och Dahlbogårdens läge innebär goda förutsättningar för att vara en destination längs med den kommande leden.

Mot denna bakgrund vill Dahlbogården Event och Rum vidareutveckla verksamheten genom att omvandla gårdens gamla sädesmagasinet till ett pensionat. Målgrupp för satsningen är verksamhetens besökare, men även personer som såväl vandrar som nyttjar friluftslivet i området.

Projektet genomförs under åren 2021-2022.

Foto: Dahlbogården Event & Rum

Förstudie – ett avstamp för utveckling

Ibland kan en förstudie behövas innan det är läge att dra igång ett stort projekt. Precis så var det för Dahlbogården. De sökte därför leaderstöd och genomförde en förstudie inom  ramen för vårt paraplyprojekt Förstudie Entreprenörskap.

Resultatet av förstudien ligger till grund för det projekt som du läser om på denna sida.

Kontakt

Projektägare
Dahlbogården Event & Rum AB

Projektledare
Maria Oscott
E-post: maria.oscott@dahlbogarden.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida
Instagram

Projektet i media

Har du läst en artikel om projektet? Tipsa oss gärna!
info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 200 000 kr
Medfinansiering från projektägare:
298 810 kr
Total finansiering: 498 810 kr

Vid stöd till företag kan maximalt 200 000 kronor beviljas i leaderstöd. Stöd från Leader Sjuhärad består i dessa fall av medel från EU och staten.

Mer om leaderprojekt