Dela mera!

Dela mera!

Dela mera! är ett av våra paraplyprojekt inom vilket föreningar som vill utveckla sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv har möjlighet att söka stöd för att genomföra ett delprojekt. På så vis bidrar vi tillsammans till omställningen till ett mer cirkulärt och hållbart Sjuhärad.

Vad kan man söka för?

Delningsinitiativ såsom utlåningsbanker, transportpooler och bytesdagar är exempel på satsningar som skulle kunna bli ett delprojekt. Likaså kompetensutveckling och temadagar som ökar kunskapen om hållbarhetsfrågor. Kanske har din förening en annan idé som passar in?

Vem kan söka?

Sökande kan vara en förening med verksamhet i Leader Sjuhärads geografiska område. Även andra aktörer, exempelvis flera föreningar och/eller företag i samverkan, kan söka så länge projektet är allmännyttigt för Sjuhärads landsbygd.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i paraplyprojektet. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt

Genomförda delprojekt

Foto: Lillegård fårfarm

Naturnära skogsbruk i Älekulla med omnejd

Naturnära skogsbruk, det stod i fokus i Lillegård fårfarms delprojekt. Satsningen handlade dels om samverkan mellan skogsägare i syfte att dela kunskap och erfarenheter med varandra, dels en lokal kurs i Naturnära skogsbruk och hur detta kan utgöra alternativ till ett konventionellt skogsbruk.

Kursen i projektet bestod av tre heldagar där fokus låg på skogsekologi, målsättningar och skötselstrategier för olika skogstyper.

Kontakt Lillegård fårfarm
Webbsida
Facebook