Dela mera!

Dela mera!

Dela mera! är ett paraplyprojekt inom vilket föreningar som vill utveckla sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv har möjlighet att söka stöd för att genomföra ett delprojekt. På så vis bidrar vi tillsammans till omställningen till ett mer cirkulärt och hållbart Sjuhärad.

Delningsinitiativ såsom utlåningsbanker, transportpooler och bytesdagar är exempel på satsningar som skulle kunna bli ett delprojekt. Likaså kompetensutveckling och temadagar som ökar kunskapen om hållbarhetsfrågor. Kanske har din förening en annan idé som passar in?

Ansökningar tas emot löpande men kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt