Digitalisera mera – förening

Digitalisera mera – förening

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Digitalisera mera – föreningar är ett paraplyprojekt där föreningar som har behov av att hitta nya vägar för digital utveckling har möjlighet att söka stöd för att genomföra ett delprojekt.

Det går exempelvis att söka stöd för kostnader för att utveckla en ny webbsida, digital plattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar föreningens kompetens och digitala närvaro.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt

Foto: Folkets hus Ulricehamn

Ny digital plattform

Inom delprojektet utvecklar Folkets hus i Ulricehamn en ny webbsida och ett bokningssystem för att synliggöra sin verksamhet och de möjligheter som ryms i huset. Föreningen tar också ett omtag när det gäller sin närvaro i sociala medier och kommer med hjälp av ny teknisk utrustning arbeta aktivt för att nå ut till en bredare målgrupp.

Kontakt Folkets hus, Ulricehamn
Webbsida 
Facebook

Slagkraft genom samverkan

Inom ramen för detta delprojekt kommer Ulricehamns konsultnätverket att skapa en gemensam digital plattform för att på ett tydligt sätt visa och erbjuda enskilda och gemensamma tjänster. Webbsidan kommer att visa upp den bredd och kompetens som finns lokalt i Ulricehamn och underlätta för näringslivet då de genom plattformen når 16 konsulter genom en och samma kontaktyta.

Kontakt
Är du nyfiken på att veta mer om projektet? Hör av dig till oss på utvecklingskontoret så kan vi förmedla kontakt.

Digital plattform för samverkan

I det här delprojektet har Sätila Byalag fokus inställt på att skapa en samverkansplattform där alla, både privatpersoner, föreningar och företag, kan komma till tals om Sätilas framtid. Det kan handla om konkreta utvecklingsinitiativ men också om mjuka frågor som värderingar och förhållningssätt. Plattformen kommer att innehålla olika delar, exempelvis en mötesplats för att dela prylar eller hitta en promenadkompis och en plats för att presentera projektidéer.

Innehållet på plattformen kommer från de som besöker plattformen och man hoppas att plattformen på så vis ska stimulera och stödja det demokratiska samtalet.

Kontakt Sätila Byalag
Webbsida
Facebook

Ny hemsida för Kulturvägen + kompetenshöjning inom digital marknadsföring

I detta delprojekt kommer en ny webbsida att tas fram för Kulturvägen, en förening vars syfte är att bidra till att utveckla den småskaliga besöksnäringen i övre Ätradalen med inriktning på kulturarvsturism.

Den befintliga webbsidan upplevs inte hålla måttet och en ny, mobilvänlig sida med ny struktur behövs för att inspirera besökare och på ett bättre sätt lyfta fram medlemmarnas verksamheter. Förhoppningen är också att en ny webbsida och kompetensutveckling kommer att leda till större möjligheter att lyftas fram på Turistrådets sida vastsverige.com.

Delprojektet i media
Alingsås Tidning 22 november 2021
Ulricehamns Tidning 22 november 2021 (Endast prenumeranter)

Kontakt Kulturvägen Ekomuseum Västergötland ekonomisk förening
Webbsida