Digitalisera mera – förening

Digitalisera mera – förening

Digitalisera mera – förening är ett av våra paraplyprojekt inom vilket möjlighet finns att ansöka om finansiering för att genomföra ett delprojekt.

Vad kan man söka för?

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Inom ramen för Digitalisera mera – föreningar kan föreningar som har behov av att hitta nya vägar för digital utveckling söka stöd för att genomföra ett delprojekt. Det går exempelvis att söka stöd för kostnader för att utveckla en ny webbsida, digital plattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar föreningens kompetens och digitala närvaro.

Vem kan söka?

Sökande kan vara en förening med verksamhet i Leader Sjuhärads geografiska område. Även andra aktörer, exempelvis flera företag i samverkan, kan söka så länge projektet är allmännyttigt för Sjuhärads landsbygd.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i paraplyprojektet. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 100% av kostnaderna
Medfinansiering: Ni som söker måste medfinansiera delprojektet med minst lika mycket som ni beviljas i stöd. Medfinansiering kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt

Visit Rydal

I detta delprojekt tas ett stort, digitalt, steg för att samordna aktörer och verksamheter i och omkring Rydal. En webbplattform ska tas fram i syfte att lyfta fram boenden, aktiviteter och upplevelser för besökare från såväl Sverige som andra länder i EU. Stort fokus ligger på kultur, hantverk och natur. Förhoppningen är att skapa en gemensam kommunikationsplattform som underlättar att nå ut på ett nytt sätt, samt att skapa möjligheter till samarbete genom exempelvis paketerbjudanden.

Kontakt Slöjd och konsthantverk i Mark
Är du nyfiken på att veta mer om projektet? Hör av dig till oss på utvecklingskontoret så kan vi förmedla kontakt.

Digitalisering av arkiv kopplat till Vårgårda museum

Vårgårda hembygdsförening har en stor mängd bilder och föremål som bär på historia. Genom att bevara dessa kan vi och kommande generationer ta del av berättelser om såväl personer och byggnader som industrier och samhällets utveckling, en fantastisk skatt! I detta delprojekt ska föreningen genomgå kompetensutveckling och införskaffa den utrustning som krävs för att digitalisera bilder, filmer, dokument och föremål. Satsningen innebär att föreningens samlingar blir registrerade, men också möjligheter till nya miniutställningar i Vårgårda museum.

Kontakt Vårgårda hembygdsförening
Webbsida
Facebook

Genomförda delprojekt

Digital Älgbana – Hässelås Tranemo

I det här delprojektet digitaliserade Tranemo-Mossebo Viltvårdsområde systemet för träffmarkering vid skjutning på älgbanan. Förhoppningen är att den nya tekniken ska göra att fler blir intresserade att testa då markeringen i och med digitaliseringen blir helt privat. Det är alltså inte längre möjligt för andra att se hur väl man lyckats träffa rätt. I projektet ingick även kompetensutveckling med fokus på hur den nya tekniken fungerar.

Kontakt
Är du nyfiken på att veta mer om projektet? Hör av dig till oss på utvecklingskontoret så kan vi förmedla kontakt.

Delprojektet i media
2022-09-15 Svenljunga & Tranemo Tidning: Kommunen har fått sin första älgbana med digital teknik “Får resultat omedelbart”

Ny hemsida och administrationssystem

Bollebygds Ridklubb stod inför en situation där systemet som inkluderar föreningens webbsida skulle läggas ned. De har därför behövt bygga upp en ny – helt från början. I samband med detta arbete har även ett nytt system för administration av ridskoleverksamheten och en elevportal implementerats tillsammans med en app. För att säkerställa framtida drift har såväl kompetensutveckling som framtagning av en instruktionsfilm för hur webbsidan administreras tagits fram under projekttiden.

Kontakt Bollebygds Ridklubb
Webbsida
Facebook

Slagkraft genom samverkan

Inom ramen för detta delprojekt skapade Ulricehamns konsultnätverk en gemensam digital plattform för att på ett tydligt sätt kunna erbjuda enskilda och gemensamma tjänster. Webbsidan visar upp den bredd och kompetens som finns lokalt i Ulricehamn och underlättar för näringslivet då de genom plattformen når 15 konsulter genom en och samma kontaktyta.

Kontakt
Webbsida

Ny hemsida för Kulturvägen + kompetenshöjning inom digital marknadsföring

I detta delprojekt togs en ny webbsida fram för Kulturvägen, en förening vars syfte är att bidra till att utveckla den småskaliga besöksnäringen i övre Ätradalen med inriktning på kulturarvsturism.

Den befintliga webbsidan upplevdes inte hålla måttet och en ny, mobilvänlig sida med ny struktur behövdes för att inspirera besökare och på ett bättre sätt lyfta fram medlemmarnas verksamheter. Den nya webbsidan och kompetensutveckling kommer framöver också att leda till större möjligheter att lyftas fram på Turistrådets sida vastsverige.com.

Delprojektet i media
Alingsås Tidning 22 november 2021
Ulricehamns Tidning 22 november 2021 (Endast prenumeranter)

Kontakt Kulturvägen Ekomuseum Västergötland ekonomisk förening
Webbsida 

Digital plattform för samverkan

I det här delprojektet skapade Sätila Byalag en samverkansplattform där alla, både privatpersoner, föreningar och företag, kan komma till tals om Sätilas framtid. Det kan handla om konkreta utvecklingsinitiativ men också om mjuka frågor som värderingar och förhållningssätt. Plattformen innehåller olika delar, exempelvis en mötesplats för att dela prylar och en plats för att presentera projektidéer.

Innehållet på plattformen kommer från de som besöker plattformen och man hoppas att plattformen på så vis ska stimulera och stödja det demokratiska samtalet.

Plattformen hittar du på Sätila.se – I hjärtat av Mark (satila.se)

Kontakt Sätila Byalag
Webbsida
Facebook

Foto: Folkets hus Ulricehamn

Ny digital plattform

I detta delprojektet tog Folkets hus i Ulricehamn ett omtag gällande föreningens digitala närvaro och utvecklade en ny webbsida för att på ett bättre sätt synliggöra huset och dess möjligheter. Arbetet med ett bokningssystem påbörjades också för att underlätta bokning av lokaler och utrustning. Den nya webbsidan lanseras i december 2021.

Kontakt Folkets hus, Ulricehamn
Webbsida 
Facebook