Digitalisera mera – förening

Bakgrund, syfte & mål

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Digitalisera mera – föreningar är ett paraplyprojekt där föreningar som har behov av att hitta nya vägar för digital utveckling har möjlighet att söka stöd för genomförande av en delaktivitet.

Det går exempelvis att söka stöd för kostnader för att utveckla en ny webbsida, digital plattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar föreningens kompetens och digitala närvaro.

Stöd lämnas med högst 50 000 kr och ni som söker måste själva vara med och finansiera projektet med minst lika mycket. Medfinansieringen kan bestå av egna pengar eller ideellt arbete.

Ansökan och villkor

Projektägare
Leader Sjuhärad

Kontakt
Linda Sjöö, linda.sjoo@leader-sjuharad.se, tfn: 0736 – 86 38 10
Marie Adolfsson, marie.adolfsson@leader-sjuharad.se , tfn: 0702 – 37 13 04
Linda Arontzon, linda.arontzon@leader-sjuharad.se, tfn: 0709 – 42 24 59