Digitalisera mera – företag

Digitalisera mera – företag

Digitalisera mera – företag är ett av våra paraplyprojekt inom vilket möjlighet finns att ansöka om finansiering för att genomföra ett delprojekt.

Vad kan man söka för?

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Inom ramen för Digitalisera mera – företag kan företag söka stöd för att nå nya målgrupper digitalt och öka sin digitala närvaro. Det går exempelvis att söka stöd för kostnader för att utveckla en ny webbsida, app, e-handelsplattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar företagets kompetens och digitala närvaro.

Vem kan söka?

Företag och vinstdrivande verksamheter.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar i paraplyprojektet. Kontakta alltid oss på utvecklingskontoret innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: max 70% av kostnaderna
Medfinansiering: sökande måste medfinansiera projektet motsvarande minst 30% av kostnaderna

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt

Digitalisera mera Backa Loge

Backa Loge, med anor från 1600-talet, är belägen mitt i det vackra naturreservatet vid kanten av sjön Fegen. I den idylliska miljön erbjuds boende, café, festlokal och en rad aktivitetspaket. För att kunna koppla moderna bokningssystem till webbsidan behöver en helt ny plattform byggas. Då man siktar högt och vill få draghjälp av Turistrådet Västsverige för att nå en utländsk marknad, ingår det även i delprojektet att översätta webbsidan till tyska och engelska.

Kontakt Backa Loge
Webbsida
Facebook

Hållbart boende kreativt växande

Lilla Hotellet i Tranemo var från början målarmästare Conny Kindbloms målarverkstad och dess historia sträcker sig hundra år tillbaka i tiden. Nu finns planer på att även iordningsställa ett boende i den verkstad som bleckslagare Händel Svedberg byggde på 1920-talet. I samband med detta har behovet av att kommunicera en tydlig helhet och att få till en röd tråd i marknadsföringen vuxit. I detta delprojekt ingår därför att arbeta fram en ny webbsida och ett konto på Instagram för att nå ut med såväl text, bild och film som speglar verksamheten. Webbsidan kommer även översättas till engelska för att kunna kopplas till Tripadvisor och ta del av Turistrådet Västsveriges kommunikationskoncept i såväl Sverige som utomlands.

Kontakt Lilla Hotellet Tranemo
Webbsida

Mariposa Academy

För att öka kunskapen om rätten till kommunikationsstöd för människor som använder annat sätt att kommunicera än talat språk, har Mariposa Kompetenscenter AB beviljats stöd för att starta en digital plattform. Plattformen kommer att innehålla såväl medlemstjänster och prenumerationstjänster som webbutbildningar där både privatkunder och verksamheter inom privat och offentlig sektor utgör målgrupp. I delprojektet ingår både konceptutveckling, utformning av plattformen, grafisk profil och framtagning av lanseringsfilm för marknadsföring.

Kontakt Mariposa Kompetenscenter AB
Är du nyfiken på projektet och vill komma i kontakt med Mariposa Kompetenscenter? Hör av dig till oss så förmedlar vi kontaktuppgifter, info@leader-sjuharad.se.

Foto: Maria Krafft Helgesson
Foto: Hälsokosten i Bollebygd AB

Synas mer på digitala medier för utökad kundkrets

I det här delprojektet har Hälsokosten i Bollebygd AB siktet inställt på att bygga ett starkare varumärke genom strategiskt arbete i sociala kanaler såsom Facebook och Instagram. Analys av företagets synlighet och spridning kommer att genomföras och tillsammans med en konsult, inriktad på sociala medier och branding, kommer marknadsföringsarbetet att utvecklas. Genom satsningen hoppas man nå ut till fler och därigenom uppnå ökad försäljning i den fysiska butiken i Bollebygd.

Kontakt Hälsokosten i Bollebygd AB (Hälsokraft)
Facebook

Digitalisera Högt & Lågt

Värdet av ett digitalt skyltfönster blev tydligt då Högt & Lågt var en del av handlaivargarda.se, en satsning i coronatider. Att synliggöra delar av sortimentet på en egen webbsida där personligt, engagerat och trivsamt är ledord blev därför en plan som i detta delprojekt nu sätts i verket. Utöver att utveckla den nya webbsidan ingår även kompetensutveckling inom digital marknadsföring, Adwords och sökordsoptimering. Allt för att trygga driften av webbsidan och bädda för möjligheter att nå ut till nya och befintliga målgrupper.

Kontakt Högt & Lågt
Facebook

Genomförda delprojekt

Digitaliseringsresan

Corazon AB är ett företag som arbetar med utbildning och utveckling av människor, bland annat genom bildterapi och yoga samt en kommande utbildning inom kost och hälsa. Digitalisering innebär stora möjligheter att nå ut på ett bättre sätt. I detta delprojekt satsade man därför på att öka den digitala närvaron, bland annat genom att utveckla företagets webbsida och att implementera ett digitalt bokningssystem för kursverksamheten.

Kontakt Corazon AB
Facebook
Webbsida

Hemsida för Team Madde´s

Team Madde´s är en verksamhet som rymmer fem terapeuter under samma tak, alla med egna erbjudanden, professioner och tjänster. För att minimera missförstånd och skapa tydlighet skapade man i detta delprojekt en gemensam webbsida där var och en har ett eget utrymme och möjlighet att profilera sig. Det finns också en tydlig koppling till respektive terapeuts bokningstjänst. Webbsidan administreras gemensamt och alla har, inom ramen för delprojektet, genomgått en utbildning i hur systemet fungerar.

Kontakt Maddes Hälsotek/Team Maddes
Facebook
Webbsida

Skjutsapp för klimatsmart mobilitet för alla

Inom ramen för detta delprojekt har Magnet Rides AB tagit fram den första versionen av en app som ger bilförare möjlighet att skjutsa passagerare dit de vill mot betalning. I delprojektet rymdes även att undersöka hur appen skulle utformas för att även passa en äldre målgrupp.

Syftet med projektet var, förutom att skapa snabb, billig och tillgänglig mobilitet, även att samordna resor på ett effektivt sätt. Appen ger fler möjlighet att klara sig utan bil och bidrar på så vis till att minska utsläppen av  växthusgaser.

Kontakt Magnet Rides AB
Webbsida

Knätte Trä 2:0

I detta delprojekt tog Knätte Träprodukter ett kliv uppåt på digitaliseringstrappan och gick från manuell konstruktion och måttanpassning till att göra arbetet såväl mer effektivt som precist med hjälp av ett CAD-program.

Delprojektets mål var att förenkla produktutvecklingen och samtidigt öka nyttan för kunden som kan erbjudas mer anpassade lösningar. Projektet ledde också till ökad sysselsättning och en möjlighet att säkra företagets verksamhet för framtiden.

Kontakt Knätte Träprodukter AB
Länk till webbsida