Digitalisera mera – företag

Digitalisera mera – företag

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Digitalisera mera – företag är ett paraplyprojekt som kommer att stödja ett antal delprojekt inom vilka företag kan söka stöd för att nå nya målgrupper digitalt och öka sin digitala närvaro.

Det går exempelvis att söka stöd för kostnader för att utveckla en ny webbsida, app, e-handelsplattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar företagets kompetens och digitala närvaro.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: max 70% av kostnaderna
Medfinansiering: sökande måste medfinansiera projektet motsvarande minst 30% av kostnaderna

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt

Skjutsapp för klimatsmart mobilitet för alla

Inom ramen för detta delprojekt kommer Magnet Rides AB att ta fram den första versionen av en app som ger bilförare möjlighet att skjutsa passagerare dit de vill mot betalning. I delprojektet ryms även att undersöka hur appen ska utformas för att även en äldre målgrupp ska vilja använda den.

Syftet med projektet är, förutom att skapa snabb, billig och tillgänglig mobilitet, även att samordna resor på ett effektivt sätt. På så vis kan fler klara sig utan bil och satsningen bidrar till att minska utsläppen av  växthusgaser.

Kontakt Magnet Rides AB
Webbsida