Digitalisera mera – företag

Bakgrund, syfte & mål

Digitalisering innebär stora möjligheter och utvecklingen går snabbt! Digitalisera mera – företag är ett paraplyprojekt, ägt av Leader Sjuhärad, som kommer att stödja ett antal delaktiviteter där företag kan söka stöd för att nå nya målgrupper digitalt och öka sin digitala närvaro.

Det går exempelvis att söka stöd för kostnader för att utveckla en ny webbsida, app, e-handelsplattform eller digitalt bokningssystem. Likaså kompetensutveckling inom sociala medier eller andra insatser som ökar företagets kompetens och digitala närvaro.

Stöd lämnas med högst 50 000 kr och den sökande måste medfinansiera projektet med minst 30 %.

Ansökan och villkor

Projektägare
Leader Sjuhärad

Kontakt
Linda Sjöö, linda.sjoo@leader-sjuharad.se, tfn: 0736 – 86 38 10
Marie Adolfsson, marie.adolfsson@leader-sjuharad.se , tfn: 0702 – 37 13 04
Linda Arontzon, linda.arontzon@leader-sjuharad.se, tfn: 0709 – 42 24 59