Ekparken

Ekparken

Equmeniakyrkan Lagmansholm vill skapa en mötesplats som passar alla åldrar. I ett naturområde, precis i anslutning till församlingen, satsar man därför i detta projekt på att anlägga en discgolfbana och en lekplats. Förhoppningen är att satsningen ska locka till friluftsaktiviteter och bidra till såväl trivsel som engagemang. Discgolfbanan kommer att bestå av nio hål och lekplatsen kommer att byggas på ett sätt så att den smälter in i naturområdet.

Discgolfbanan och lekplatsen blir en del i en större helhet då det i området redan finns en kåta med grillplats, vindskydd och en boulebana under uppbyggnad. Därtill angränsar området även till anlagda vandringsleder.

 Projektet genomförs under åren 2022-2023.

Kontakt

Projektägare
Equmeniakyrkan Lagmansholm

Projektledare
Andreas Sävefjärd
E-post: andreas@gillekroken.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss. info@leader-sjuharad.se

Kort om finansieringen

Beviljat leaderstöd: 300 000 kr
Medfinansiering från Vårgårda kommun: 50 000 kr
Medfinansiering från Sparbanksstiftelsen Alingsås: 100 000 kr
Medfinansiering från lokala företag: 98 000 kr
Medfinansiering från Lagmansholms Byalag: 20 000 kr
Medfinansiering från projektägare: 163 kr
Total finansiering: 568 163 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 160 825 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten

Mer om leaderprojekt