Folkpark i Stureparken

Folkpark i Stureparken

Stureparken är en plats med historia. Från tidigt 1900-tal var parken en naturlig mötesplats och tidigare fanns där ett sommarcafé och musikarrangemang varje vecka men i början av 90-talet låg parken slumrande. Föreningen Närproducerad kultur drev detta projekt för att få till en omfattande satsning och skapa en mötesplats för  invånare men också för den stora mängd besökare och turister som vistas i Sjuhärad under sommarmånaderna. Detta genom att erbjuda arrangemang till fri entré och att skapa ett eventområde i parken som är strategiskt belägen mitt i Ulricehamns stadskärna.

Resultat: ett kraftigt utökat nöjesutbud

Projektet föll väl ut och man lyckades tydligt etablerat platsen genom ett kraftigt ökat nöjesutbud under sommaren 2019 vilket genererade många besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. Inom ramen för projektet lyckades man skapa en klassisk folkpark i modern och fräsch tappning som också blev en naturlig mötesplats. Satsningen fick gott om publicitet och uppskattades av såväl allmänhet som av Ulricehamns kommun som tog med parken i sin planering för framtiden.

Det största arrangemanget, med över 1500 besökare och Douge Seegers på scenen, gav ringar på vattnet som lockade både långväga och lokala besökare, där hela staden kändes engagerad. Därutöver har folkparken banat väg för många unga musiker och “upcoming-band”. Förutom de musikaliska intrycken har även barnfamiljerna nåtts genom barnteater.

Projektet genomfördes under 2019.

Vi hade aldrig haft möjlighet att boka alla band och fixa parken utan leaderstödet. Projektet har gett vår förening ett uppsving och en möjlighet att etablera vår vision.

Kontakt

Projektägare
Föreningen Närproducerad kultur

Projektledare
Rickard Skoglund
E-post: rickard@skoglundentertainment.se

Webb och sociala medier

Projektet i media

Ulricehamns Tidning 2019-06-19: Amerikansk countrystjärna bokad till sommarens fest i Stureparken (Endast för prenumeranter)

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 267 846 kr
Medfinansiering från annan part:
Total finansiering: 267 846 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 172 410 kr.

Utbetalt stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt