Folkpark i Stureparken

Bakgrund, syfte & mål

Stureparken är en plats med historia. Från tidigt 1900-tal var parken en naturlig mötesplats. Då fanns där ett sommarcafé och musikarrangemang varje vecka. I början av 90-talet försvann detta och parken blev slumrande. Föreningen närproducerad kultur har fått stöd för att göra en omfattande satsning med ett totalkoncept med fokus på mötesplatsen, utbudet av arrangemang som är tillgängligt för alla genom fri entré och tillhandahållande av ett eventområde i parken. Mitt i Ulricehamns stadskärna blir området tillgängligt för både invånare men också för den stora mängd besökare och turister som vistas i Sjuhärad under sommarmånaderna.

Vilka resultat har projektet skapat?

  • Vi har tydligt etablerat platsen och fått mycket publicitet från media med det vi åstadkommit.
  • Många har besökt oss i alla åldrar och etnicitet, som skapat ett mervärde för Ulricehamns invånare med kraftigt utökat nöjesutbud under sommaren.
  • Med kontinuerliga öppettider och mycket kommunikation via tidningen och sociala medier har vi lyckats med återkommande gäster som även har spridit budskapet om att platsen är trevlig. Det har blivit en naturlig mötesplats, där vi lyckats skapa en klassisk folkpark i ett nytt och fräscht koncept.
  • Politikerna har kontaktat oss och vill diskutera en framtid och en satsning kring parken. Vi finns nu med i stadsarkitektens framtidsplanering.
  • Det största arrangemanget med över 1500 besökare och Douge Seegers på scenen, gav ringar på vattnet som lockade både långväga och lokala besökare, där hela staden kändes engagerad.
  • Många unga musiker och ”upcoming” band har spelat hos oss.
  • Genom barnteater har vi nått barnfamiljerna.

Detaljer om projektet

Projektägare
Föreningen Närproducerad kultur

Projektledare
Rickard Skoglund
Tel: 0708-241496

rickard@skoglundentertainment.se

Startdatum 2019-05-28- Slutdatum 2019-11-30