Förlängning av Gotaleden Alingsås – Vårgårda

FÖRLÄNGNING AV GOTALEDEN ALINGSÅS – VÅRGÅRDA

Vårgårda kommun kommer tillsammans med Destination Vårgårda i detta projekt att arbeta för en förlängning av Gotaleden, från Alingsås till Vårgårda med två etapper. Konceptet kring leden bygger på att det i anslutning till varje etapp finns tillgänglig service i form av mat, boende och kollektivtrafik. Leden väntas därför få en mycket positiv effekt för lokala näringsidkare utmed leden.

Leaderstöd har beviljats för att kunna anlita personal som planerar för ledens exakta sträckning, skriver markägaravtal, anlägger och skyltar leden samt kommunicerar ledens förlängning. Det stöd som söks från Leader Sjuhärad gäller den del av sträckningen som ligger i Vårgårda kommun.

Projektet genomfördes under 2020-2022.

Foto: www.gotaleden.hoodin.com

Kontakt

Projektägare
Vårgårda kommun

Projektledare
Elisabeth Gideskog
E-post: elisabeth.gideskog@vargarda.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Alingsås Tidning 2020-04-29 (Endast för prenumeranter): Gotaleden förlängs till Vårgårda

Alingsåskuriren 2021-05-06: Gotaleden förlängs till Vårgårda

Kort om finansieringen

Beviljat stöd: 229 754 kr
Medfinansiering från Vårgårda kommun: 49 092 kr
Total finansiering: 278 846 kr

Utöver ovanstående beräknar projektet sig komma bidra med ideellt engagemang till ett värde av 88 000 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt