Förlängning av Gotaleden Alingsås – Vårgårda

Bakgrund, syfte & mål

Vårgårda kommun tillsammans med Destination Vårgårda kommer i detta projekt att arbeta för en förlängning av Gotaleden från Alingsås till Vårgårda med två etapper.  Konceptet kring leden bygger på att det i anslutning till varje etapp finns tillgänglig service i form av mat, boende och kollektivtrafik. Leden väntas därför få en mycket positiv effekt för de lokala näringsidkare som finns längs med leden.

Medel har beviljats för att kunna anlita personal som planerar för ledens exakta sträckning, skriver markägaravtal, anlägger/skyltar upp och somkommunicerar ledens förlängning. De medel som föreningen söker från Leader Sjuhärad gäller den del av sträckningen som ligger i Vårgårda kommun.

 

Detaljer om projektet

Projektägare
Vårgårda kommun

Projektansvarig
Hampus Haga
Tel: 0322 – 60 06 65
hampus.haga@vargarda.se