Förstudiecheckar – entreprenörskap

förstudiecheckar – entreprenörskap

Ibland kan en förstudie behövas innan ett stort projekt beviljas. Det kan handla om att förankra idén för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten.

Stöd kan i detta paraplyprojekt ges till förstudier som bedöms nödvändiga inför nästa steg. Exempel på aktiviteter som kan ingå i en förstudie är att bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartner, studiebesök, att testa en ny produkt, eller göra en marknadsundersökning.

Sökbart maxbelopp: 50 000 kr
Stödnivå: 70% av kostnaderna
Medfinansiering: sökande måste medfinansiera projektet motsvarande minst 30% av kostnaderna.

Projektägare
Leader Sjuhärad

Pågående delprojekt

Inspirationsresor till projekt AuroraHuts

Vill du omgärdas av natur och ha stjärnhimlen som tak när du sover kan AuroraHuts vara något för dig. Syftet med denna förstudie är att samla inspiration och kunskap för att undersöka om det är möjligt erbjuda uthyrning av just AuroraHuts i anslutning till Björkesbacka naturreservat. I delprojektet ingår att besöka fabriken där Aurora Huts tillverkas samt att besöka andra uthyrare för att ta del av deras erfarenheter.

Kontakt
Är du nyfiken på att veta mer om projektet? Hör av dig till oss på utvecklingskontoret så kan vi förmedla kontakt.

Genomförda delprojekt

MOD till action – Medveten Omställning genom Drivkraft

I detta delprojekt arbetade företaget Ulrika Ahlin Agerar & Levererar, tillsammans med Ekstrand Media – Fotograf Emma Ekstrand, fram ett koncept för kurser inom personlig utveckling. Kurserna ska bidra till trygghet, självkännedom och självförtroende.

Under projekttiden genomfördes fyra kurstillfällen där deltagarna fick möjlighet att jobba med medvetenhet, omställningsverktyg och att hitta en inre drivkraft. Nu, efter projekttiden, kommer konceptet att marknadsföras med förhoppning om att nå ut till fler omställningsaktörer som är villiga att ta in det i sina kursutbud.

Kontakt Ulrika Ahlin – agerar & levererar
Facebook

Foto: Ulrika Ahlin Agerar & Levererar samt Ekstrand Media

Boost & Buisness – kvinnligt företagande

Det här delprojektet har nätverken POW och KAVAI byggt broar mellan kvinnliga ledare, företagare och nätverk. En kick-off genomfördes där 46 deltagare fick lyssna till inspirationsföreläsningar och nätverka vilket lett till både nya möjligheter, affärsnytta, energi och idéutbyte.

Kontakt POW zoulution
Facebook

platsen som dikt – uddebo

Jimmy Alm beviljades stöd för att i sitt delprojekt utveckla och etablera metoden “Dikta dig”, med målet att med förstudiens erfarenheter starta eget företag. Metoden har Jimmy arbetat fram tidigare, men inom ramen för detta delprojekt skalade han upp den för att dikta en plats. Mellan hösten 2019 och våren 2020 genomförde Jimmy därför Dikta dig med 50 invånare i Uddebo.

Delprojektet i media
STT, 2 september 2020

Kontakt Dikta dig
Webbsida 
Facebook

Struktur hcc

Holsljunga Camping & Café genomförde en förstudie för att konkretisera idéer och identifiera behov, möjligheter, styrkor och svagheter i verksamheten. Delprojektet ledde fram till ett nytt grafisk uttryck med ny logotyp liksom en plan för verksamheten.

Kontakt Holsljunga Camping & Café
Webbsida
Facebook

utveckling av boende på Dahlbogården

Dahlbogården Event & Rum har i detta delprojekt, tillsammans med en arkitekt, utarbetat en plan som inkluderar hur verksamheten ska kunna erbjuda sina gäster boende. Studiebesök genomfördes också till två liknande verksamheter för inspiration. Utöver verksamhetsplanen resulterade delprojektet även i ritningar för den byggnad som ska byggas om till pensionat.

Kontakt Dahlbogården Event & Rum
Webbsida
Facebook

Foto: Dahlbogården Event & Rum

Herrljunga Creative Arts Centre (HCAC)

I detta delprojekt har föreningen Herrljunga Creative Arts Centre (HCAC) genomfört en förstudie för att utreda möjligheterna att skapa en samlingsplats där kreativa utövare av alla slag kan mötas. Framöver hoppas HCAC kunna erbjuda utrustade studioutrymmen, verkstadsområden, evenemangsutrymme, boende för besökare och ett kafé.

Delprojektet i media
Borås Tidning 14 januari 2021 (endast för prenumeranter)

Kontakt Herrljunga Arts Centre Ekonomisk förening
Webbsida
Instagram