Förstudiecheckar – entreprenörskap

Bakgrund, syfte & mål

I samband med att aktörer söker Leaderstöd för en större insats upplevs ibland att det behövs en förstudie innan man går till skarpt läge. Det handlar om att förankra för att hitta samarbetspartners, fler finansiärer eller för att bygga upp ett faktaunderlag för projektverksamheten.

Stöd kan ges till förstudier som bedöms nödvändiga inför nästa steg. Till exempel bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartner, kompetenshöjande insatser som studiebesök, testa ny produkt, marknadsundersökning etc.

Du kan få stöd för 70 % av utgifterna.

Projektet kommer att bidra till bättre underbyggda ansökningar och hållbarhet efter projekttiden i kommande projekt.

Ansökan och villkor

Projektägare
Leader Sjuhärad

Kontakt
Linda Sjöö, linda.sjoo@leader-sjuharad.se , tfn: 0736 – 86 38 10
Marie Adolfsson, marie.adolfsson@leader-sjuharad.se , tfn: 0702 – 37 13 04
Linda Arontzon, linda.arontzon@leader-sjuharad.se, tfn: 0709 – 42 24 59